Actualisatie Strategische Agenda

23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. We hebben onze gezamenlijke ambities in 2019 vastgelegd in een Strategische Agenda en werken met een Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid

Maar we moeten ons de vraag blijven stellen: zitten we nog op het goede spoor? Zijn er ontwikkelingen gaande die we kunnen benutten nu we de Strategische Agenda actualiseren en we een nieuw Regionaal Uitvoeringsprogramma maken?

Samenwerken maakt sterker

Dat is het motto van de MRDH en de overtuiging waarmee we aan de slag gaan….

Hieronder vindt u de videoboodschap van Christel Mourik, secretaris-algemeen directeur van de MRDH over het werken aan de actualisering van de Strategische Agenda. En drie statements van verschillende stakeholders voor de actualisering van de Strategische Agenda.

De weg naar een geactualiseerde strategische agenda in een oogopslag: