Strategische Agenda

Ambities in strategische agenda

23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. In 2019 werden de gezamenlijke ambities vastgelegd in een Strategische Agenda. Maar de ontwikkelingen in de samenleving gaan zo snel en de opgaven waar we voor staan zijn zo groot dat het goed is de Strategische Agenda te actualiseren. Dat proces is in 2022 ingezet en zal naar verwachting mei 2023 worden afgerond. Deze webpagina geeft inzicht in hoe ambtenaren, raadsleden, wethouders, burgemeesters en stakeholders bijdragen aan de vernieuwde Strategische Agenda.

Samenwerken maakt sterker

Dat is het motto van de MRDH en de overtuiging waarmee 23 gemeenten aan de slag zijn….

Hieronder staat een videoboodschap van Christel Mourik, secretaris-algemeen directeur van de MRDH over de actualisering van de Strategische Agenda. En er zijn drie statements van stakeholders van de MRDH.

De weg naar een geactualiseerde strategische agenda in een oogopslag:

Ontmoetingssessies

Op maandag 17, dinsdag 18 en donderdag 20 januari 2022 organiseerde de MRDH drie digitale ontmoetingssessies. Raadsleden, wethouders en burgemeesters hielden elkaar de vraag voor: doen we, samenwerkend in de metropoolregio, de goede dingen? Derk Loorbach, Wieger Savenije en Daan Zandbelt droegen vanuit hun expertise over duurzame mobiliteit bij in het denken over toekomstige, regionale samenwerking. Onderstaande animaties (klik op het plaatje) laten zien welke resultaten de 23 samenwerkende gemeenten boekten en welke opgaven er nog zijn.

Regionale bijeenkomsten 2022

Op 13, 15 en 21 september 2022 vonden er drie regionale bijeenkomsten plaats waar de contouren van de nieuwe Strategische Agenda werden besproken.

Tijdens de regionale sessies gingen raadsleden, burgemeesters en wethouders in gesprek over de opgaven, de inzet en beleidsdoelen van de Strategische Agenda. Onderstaande praatplaten brengen deze opgaven en de inzet voor de Strategische Agenda in beeld.

Proces

In het laatste kwartaal van 2022 kunnen raadsleden en bestuurders van de MRDH nog reflecteren op het concept van de vernieuwde Strategische Agenda tijdens de volgende bijeenkomsten:

  • 16 november: bestuurscommissies
  • 23 november: adviescommissies
  • 30 november: dagelijks bestuur
  • 16 december: algemeen bestuur

Zienswijzenperiode

Als het algemeen bestuur de concept Strategische Agenda in december vrijgeeft voor zienswijze dan hebben de gemeenten twaalf weken de tijd om hun reactie te geven. In mei 2023 zal het algemeen bestuur van de MRDH de geactualiseerde Strategische Agenda dan vervolgens vaststellen.