Minister Harbers bezoekt fietsstraat in Leidschendam

12 juli 2022

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bekeek maandag 11 juli een fietsstraat in Leidschendam die met subsidie van het Rijk en de MRDH veiliger is gemaakt. De bocht van het kruispunt Kastelenring-Tuinenlaan in Leidschendam is verbreed en daardoor veiliger voor fietsers. De fietsroute die hier overheen loopt is onderdeel van een regionale veel gebruikte fietsroute (Velostrada) langs het spoor tussen Leiden en Den Haag. 

Verbreden van bochten

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat: “Goed om te zien hoe de gemeente Leidschendam de subsidie van het Rijk goed heeft besteed om het verkeer veiliger hier te maken, door onder andere het verbreden van bochten en het aan aanbrengen van drempels op deze fietsstraat. Ook dit jaar zullen we samen met gemeenten, provincies en waterschappen € 100 miljoen investeren in het verbeteren van verkeersveiligheid op gemeentelijke en provinciale wegen. Van 1 juli tot en met 1 oktober kunnen hiervoor nieuwe aanvragen worden ingediend”.

Fietsers zijn kwetsbaar

Jeffrey Keus, wethouder voor mobiliteit in Leidschendam-Voorburg: “Steeds meer mensen pakken de fiets, en dat willen we natuurlijk ook graag. Het is gezond, beter voor het milieu en draagt bij aan de bereikbaarheid. Maar op de fiets ben je ook kwetsbaar, daarom staat veiligheid voorop. We zien hier een mooi voorbeeld hoe je met een ingreep de verkeerssituatie voor alle gebruikers veiliger kan maken. Wij zijn blij met de aandacht van de minister en de subsidie die hiervoor beschikbaar is. We kijken hoe we dit ook op andere plekken in onze gemeente kunnen inzetten om de verkeersveiligheid nog verder te verbeteren.”

Wethouder Jeffrey Keus (links) en minister Mark Harbers fietsen over een fietspad. Fotograaf Michel Groen

De fietsstraat over de Kastelenring-Tuinlaan is ingericht met subsidie van het Rijk en de MRDH. Fotograaf: Michel Groen

Verkeersveilige (fiets)routes

Een goed ingerichte weg kan verkeersongevallen voorkomen en verkeersveilig gedrag afdwingen. Het was nodig om het kruispunt Kastelenring-Tuinenlaan aan te pakken. Verkeersdeelnemers meldden onveilige situaties. Met de subsidie van het Rijk en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn de bochten ruimer gemaakt. Daardoor is er beter zicht en minder kans op botsingen tussen elkaar tegemoetkomende fietsers. Naast het verbreden van fietspaden, zijn er in de periode 2020-2022 met subsidie ook kruispuntplateaus en drempels aangelegd in de gemeente. 

Tweede ronde subsidie verkeersveiligheid

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen tot en met 1 oktober 2022 (voor de gemeenten in de metropoolregio is dat tot en met 16 september) plannen indienen die bijdragen aan een veilige infrastructuur, zoals het verbreden van fietspaden en het verwijderen van obstakels zoals paaltjes. Ook het veiliger inrichten van 30- en 50km-wegen, door de aanleg van verkeersdrempels en rotondes of het inrichten van schoolzones komen in aanmerking voor een subsidie. Het Rijk betaalt dan voor maximaal 50 procent de uitvoerings- en infrastructurele kosten. Om de deelname aan de stimuleringsregeling te bevorderen levert de MRDH een extra financiële bijdrage van 40 procent van de Rijksbijdrage voor gemeenten die in de MRDH liggen.

Voor gemeenten die in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) liggen verloopt de aanvraag voor een Rijkssubsidie via een eigen formulier.

 Voor gemeenten buiten de MRDH is de benodigde informatie, inclusief aanvraagformulier, te vinden op: www.investeringsimpulsSPV.nl.