Prestaties OV in 2021

07 juli 2022

De impact van de COVID-19 pandemie was net als het jaar daarvoor van grote invloed op het gebruik van het openbaar vervoer in 2021. Reizigersaantallen en dus ook de inkomsten bleven voor het tweede achtereenvolgende jaar ver achter ten opzichte van de jaren voor corona. De tegemoetkoming vanuit het Rijk (Beschikbaarheidsvergoeding) compenseerde dit slechts ten dele. Hoewel de reizigers langzaam lijken terug te keren naar het openbaar vervoer, is de verwachting dat het nog wel even zal duren voordat het gebruik terug is op het niveau van 2019.

Minder reizigers

Het gemiddeld aantal reizigers in de metropoolregio is in 2021 43% lager in vergelijking met 2019. De reizigers zijn het openbaar vervoer blijven waarderen met een mooi cijfer: 8. Dit en meer is te lezen in de OV monitor 2021; een jaarlijkse rapportage met de prestaties van het openbaar vervoer in de metropoolregio Rotterdam Den Haag.