Innovatieprogramma Energie & Klimaat

Grote uitdagingen energietransitie, klimaatbestendigheid en betere leefomgeving

De metropoolregio staat voor grote uitdagingen op het gebied van energietransitie, klimaatbestendigheid en het verbeteren van de leefomgeving voor de mensen die hier wonen en werken. Dit blijkt ook wel uit het landelijke Klimaatakkoord en de transitieopgaven uit de Roadmap Next Economy. Met de bestaande technologieën, zoals zonnepanelen en biogas, kan de komende jaren onvoldoende aan deze uitdagingen voldaan worden. Innovatieve ondernemers met ideeën voor innovatieve toepassingen van nieuwe technologieën zijn hard nodig. Om die reden is 1 januari 2019 het programma Energie en Klimaat gestart als concrete doorvertaling van deze visies voor onze regio.

Meer informatie over het programma is te vinden op de projectwebsite