Technologische oplossingen voor verbeterde en betaalbare zorg

Apps die je ondersteunen bij het omgaan met diabetes, een Virtual Reality-bril voor mensen met een psychische stoornis, een matras dat in de gaten houdt hoe het met patiënten gaat. Het zijn technische oplossingen die mensen regie geven over hun gezondheid, helpen bij het herstel van patiënten of zorgverleners ondersteunen in hun dagelijkse werk. Deze technologische oplossingen verbeteren de zorg en houden de zorg betaalbaar. 

Zuid-Holland kent tal van innovatieve bedrijven die dit soort technologische oplossingen bedenken. Toepassing in de praktijk op grote schaal gebeurt helaas nog onvoldoende. De 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zetten via het Innovatieprogramma Zorgtechnologie in op meer samenwerking tussen en ondersteuning van de bedrijven in deze sector. Dat doen zij onder andere door bedrijven te koppelen aan field- en livinglabs en bijeenkomsten te organiseren rond sectorbrede thema’s zoals cybersecurity. Zij doen dat samen met de provincie Zuid-Holland, TNO, Medical Delta en InnovationQuarter.

Goedkeuring ingewikkeld proces

Voor bedrijven die zorgproducten ontwikkelen is het vaak lastig om ze in grote hoeveelheden op de markt te brengen. Meer nog dan ‘gewone’ producten moeten medische producten een uitgebreide testfase in de praktijk doorlopen en goedkeuring ontvangen voordat het verkocht mag worden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn niet voor ieder bedrijf, vaak startups, te dragen. Ook vergoeding via de zorgverzekering is een ingewikkeld proces dat groei in deze sector bemoeilijkt

In april 2020 is het programma ZorgTech van start gegaan en zijn testvouchers beschikbaar gesteld voor bedrijven. Met de vouchers kunnen de projectconsortia de haalbaarheid van hun zorginnovaties onderzoeken of hun oplossing testen in een praktijkomgeving; cruciale stappen om de zorgmarkt te kunnen betreden.  Hiermee wil het innovatieprogramma ZorgTech kansrijke technologische oplossingen de weg naar de gezondheidszorg sneller laten vinden. Inmiddels zijn al meerdere voucherrrondes geweest. Zorgorganisaties, technologiebedrijven en labs zochten elkaar op en dienden samen als projectconsortia hun ideeën voor technologische oplossingen voor de gezondheidszorg in. Het aantal indieningen en de kwaliteit ervan gaan de verwachtingen van het programmamanagement ver te boven. Het enthousiasme en de belangstelling zijn groot, zelfs nu tijdens de huidige corona-ontwikkelingen. Meer informatie over het programma is te vinden op de projectwebsite

Sterker uit de crisis

Het innovatieprogramma Zorgtech ontving in 2020 een extra impuls van € 250.000 uit het programma Sterker uit de crisis. Deze impuls is bedoeld voor de uitbreiding van het voucherprogramma en specifiek gericht op het sociaal domein van gemeenten. Met deze extra bijdrage kunnen bedrijven, zorginstellingen en fieldlabs versneld en gezamenlijk aan de slag gaan om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een betere zorg voor de inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag.  Op dit moment wordt dit specifieke voucherprogramma verder vormgegeven en het streven is deze voucherronde voor de zomer van 2021 open te stellen.