Samen werken aan de toekomst van tram en metro

Project

OV-programma regio Rotterdam

De MRDH, de RET en de gemeente Rotterdam hebben een ambitieus ov-programma vastgesteld om het metro- en tramnet in de regio Rotterdam te versterken. Doel daarvan is de bereikbaarheid te verbeteren voor de mensen die hier wonen, werken en recreëren.

Mijn metro, mijn tram

Hoe beleven Rotterdammers het reizen met metro en tram? Klik op een foto en lees hun verhaal.

Doelstellingen

De samenwerkende partners hebben de volgende doelen vastgesteld:

  • tot 2040, elk jaar 3% groei van het OV gebruik faciliteren;
  • door optimaal OV verdere verstedelijking mogelijk maken, de leefbaarheid verbeteren en de economie versterken;
  • de samenwerking tussen MRDH, RET en gemeente Rotterdam verbeteren, evenals de samenwerking tussen het OV en andere sectoren zoals groen, buitenruimte.

Samenwerking

Een gezamenlijk programmateam werkt aan het programma OV Ontwikkeling regio Rotterdam (POORR), onder de bestuurlijke regie van de wethouder mobiliteit Rotterdam, de CEO RET en de portefeuillehouder OV van de MRDH. De dagelijkse taken zijn het voorbereiden van besluitvorming, zorgen voor de inhoudelijke samenhang met lokale en (boven)regionale beleidsvelden, faseren en prioriteren en het creëren van draagvlak. De studies, verdere uitwerking en realisatie van projecten dragen bij aan de doelen van de Strategische Agenda van de MRDH. Studies en projecten waaraan gewerkt wordt, zijn: