Station Rotterdam Alexander

Project

Nieuw station Rotterdam Alexander 

Metro- en treinstation Rotterdam Alexander is verbouwd (2018- 2020). Zowel trein als metro zitten nu onder één dak. Hierdoor kunnen reizigers snel en comfortabel in-, uit- en overstappen. Het nieuwe stationsgebouw heeft een moderne en open uitstraling. Ook in de stationsomgeving worden verschillende projecten opgestart die een kwaliteitsimpuls geven aan Rotterdam Alexander. Hierdoor ontstaat een levendiger, veiliger en toegankelijker station én stationsomgeving. Op en om het nieuwe station is straks meer te halen dan je metro en trein!  

Steeds meer mensen komen naar de regio om te wonen, werken, studeren en recreëren. Het aantal reizigers groeit en daarom werkt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan kwalitatief goed openbaar vervoer. Het nieuwe station Rotterdam Alexander zorgt ervoor dat reizigers uit de stad en de regio makkelijker kunnen overstappen van trein naar metro en vice versa. Samen met de uitstraling van het nieuwe station is het de verwachting dat de automobilist wordt verleid om het OV te gebruiken, zodat de filedruk op de A20 vermindert en de  bereikbaarheid van de regio verbetert. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft daarom 7,7 miljoen euro bijgedragen aan het verbeteren van station Rotterdam Alexander.

Derde station van Rotterdam

Station Rotterdam Alexander is qua reizigersaantallen, na Centraal en Blaak, het derde station van Rotterdam. In een normale situatie stappen 37.000 reizigers op een werkdag op dit station in bus, metro of trein. Reden dus om een nieuw stationsgebouw te bouwen met meer faciliteiten, zoals winkels, en meer poortjes. Het aantal in- en uitcheckpoortjes op de treinperrons is verdubbeld en ook bij de metroperrons staan straks meer poortjes om reizigers de ruimte te geven en voor een snelle doorstroom.