Verstedelijking in de metropoolregio

Gebiedsuitwerking

Afspraken over duurzame groei van mobiliteit, economie en verstedelijking

De zuidelijke Randstad krijgt er de komende decennia circa 400.000 nieuwe inwoners bij. Daarvoor zijn 240.000 woningen nodig. Meer mensen, meer woningen, meer bewegingen. Woningen en voorzieningen zien de gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag het liefst in de buurt van het openbaar vervoer. Op die manier zorgen we voor een duurzame groei van mobiliteit, economie en verstedelijking.  Afspraken hierover maakten het Rijk en de regio in het Verstedelijkingsakkoord (november 2019).

Ook de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ondertekende dit akkoord. Want nieuwe woningen en werkplekken moeten duurzaam bereikbaar zijn. De MRDH ondersteunt de gemeenten bij het maken van kansrijke ontwikkelplannen voor woningen, werkplekken en voorzieningen. Deze plannen omvatten meer dan alleen woningbouw. Ook bedrijventerreinen, natuur in en rond de stad, bijdragen aan de energietransitie door zuinige gebouwen en het realiseren van een gezonde leefomgeving voor de inwoners maken waar mogelijk onderdeel uit van de plannen.

Woningen en OV gaan hand in hand

De gemeenten, de MRDH en de provincie Zuid-Holland zetten in op woningbouw langs de centrale spoorlijn Leiden-Dordrecht. Investeren in stations en hoogfrequent vervoer op deze lijn, maakt de komst van 170.000 woningen in het gebied langs deze lijn mogelijk. De preverkenning Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV) laat zien dat investeringen in deze spoorlijn de woningbouw in de omgeving versnelt. Ook om die reden maakt hoogfrequent vervoer tussen Leiden en Dordrecht deel uit van de Groeiagenda Zuid-Holland.

De partijen werken niet alleen aan de ontwikkelingen langs deze spoorlijn. Ook dertien ontwikkellocaties in de buurt van andere hoogwaardige OV-lijnen worden onderzocht. Bijvoorbeeld locaties langs de Hoekse Lijn, bij het metro-en busstation Spijkenisse, De Stationstuinen van Barendrecht, het nieuwe Rivium in Capelle aan den IJssel en de (her)ontwikkeling van District-U/Centrum in Vlaardingen . 

Verstedelijkingsalliantie

Samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Delft, Rijswijk, Den Haag, Zoetermeer en Leiden maakt de MRDH zich sterk voor versnelling van de woningbouw in de zuidelijke Randstad. Dit doen zij onder de naam Verstedelijkingsalliantie. De Verstedelijkingsalliantie richt zich op:

  • de ontwikkeling van circa 80.000 woningen op dertien binnenstedelijke locaties door: het inventariseren en agenderen van kansen en knelpunten van ontwikkellocaties. - het onderzoeken wat lokaal kan worden opgelost en waarvoor hulp van regio en rijk nodig is.
     
  • monitoring van de dertien binnenstedelijke ontwikkellocaties door: - resultaten in beeld te brengen: van studie tot aan uitvoeringsplan. - inzicht te geven in het aantal gebouwde woningen en planning voor de komende jaren.
     
  • lobby, communicatie en samenwerking met partijen.

Ook besteedt de Verstedelijkingsalliantie aandacht aan diverse onderwerpen in het verlengde van de verstedelijkingsopgave. Denk aan onderwerpen als betaalbare woningen, mengen van wonen en werken en de bereikbaarheid van de nieuwe locaties.