Digitale economie

Goede digitale bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor economische innovatie. Snelle en betrouwbare telecommunicatie is nodig voor toepassingen als zelfrijdende voertuigen, drones, slimme lichtmasten en sensoren. 

Onze regio scoort tot nu toe goed op de digitale bereikbaarheid in vergelijking met andere Europese regio’s: 98% van de adressen in Zuid-Holland beschikt over ‘snel internet’. Deze positie willen we behouden en verbeteren. Daarom delen de 23 gemeenten kennis met elkaar en met bedrijven over dit onderwerp en dragen zij bij aan het realiseren van proeftuinen voor 5G in de regio.