De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken samen aan een duurzame regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer. Het terugbrengen van de CO₂-uitstoot door het verkeer is een belangrijke opgave in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Die opgave staat onder druk, want het aantal inwoners en arbeidsplaatsen in de metropoolregio stijgt de komende jaren sterk. Daarom is een mobiliteitstransitie noodzakelijk. In de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid hebben de MRDH-gemeenten de ambitie uitgesproken om de CO₂-uitstoot door het verkeer met 30% terug te dringen in 2025.