MRDH-organisatie

Onze ambitie

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is dé samenwerking van, voor en door 21 gemeenten in de grootstedelijke regio Rotterdam Den Haag. Samen met het bestuur, de 21 gemeenten, mede-overheden en onze netwerkpartners van kennisinstellingen en bedrijfsleven, werken we aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich welkom voelen. Wij richten ons op het versterken van het economisch vestigingsklimaat en het verbeteren van de bereikbaarheid. 

Vervoerregio

De MRDH heeft vanuit de Rijksoverheid de status van vervoerregio gekregen. Daarmee heeft de MRDH wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Zo is de MRDH opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 21 gemeenten, waarvoor zij concessies verleent aan vervoerbedrijven. Daarnaast worden subsidies verstrekt voor diverse verkeer- en vervoerprojecten. De MRDH ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk (circa 600 miljoen per jaar).

Netwerkorganisatie

Een compacte netwerkorganisatie ondersteunt vanuit het kantoor aan de Westersingel in Rotterdam,  de deelnemende gemeenten en verbindt kennis en capaciteit van deze gemeenten en de andere partners met elkaar.

Het organogram laat zien hoe de organisatie is opgebouwd en laat lezen waar wij ons mee bezig houden. Bureau Interne Dienstverlening BID Bureau Financiën & Control BFC Bureau Strategie & Bestuur BSB Afdeling Openbaar Vervoer OV Afdeling Verkeer VK Afdeling Economisch Vestigingsklimaat EV Secretaris / Algemeen Directeur

Afkortingen van de afdelingen

BID : Bureau Interne Dienstverlening

BFC : Bureau Financiën & Control

BSB : Bureau Strategie & Bestuur

OV : Afdeling Openbaar Vervoer

VK : Afdeling Verkeer

EV : Afdeling Economisch Vestigingsklimaat