IT Campus Rotterdam

IT Campus Rotterdam is een initiatief van onderwijsinstellingen (Albeda, Zadkine, Techniek College Rotterdam en Hogeschool Rotterdam) en bedrijfsleven: VNO-NCW, Rotterdam Partners, verschillende IT-bedrijven en grote Rotterdamse instellingen met een belangrijke IT-component zoals Havenbedrijf Rotterdam. Zij werken samen aan meer en beter IT-talent voor Rotterdam. De vraag naar goed IT-personeel en de behoefte aan IT-kennis is namelijk groot, zowel bij werkgevers als bij het onderwijs. IT Campus Rotterdam organiseert de samenwerking tussen deze werelden zodat er meer en beter IT-talent kan worden opgeleid om zo de aantrekkingskracht van Rotterdam voor IT-talent én bedrijven verder te versterken.

IT Campus Rotterdam; leslokaal

Met de bijdrage van de MRDH zorgt het project Next Maritime Professional voor een inspirerende leeromgeving. Hierdoor maken (toekomstige) werknemers op een laagdrempelige manier kennis met (om)scholingsmogelijkheden binnen of richting IT. Ook worden aansluitend opleidingstrajecten ontwikkeld voor (aanstaande) havenprofessionals met een baan die, onder invloed van digitalisering/robotisering, zal veranderen of verdwijnen.

Artikel over IT campus Rotterdam

Investering

Publieke-private investeringen: In 2023 werkt de IT Campus Rotterdam met een begroting van ongeveer 3 miljoen euro

MRDH projectbijdragen: MRDH draagt bij in de programma’s Next Healthcare Professional en Digitalisering mkb voor ongeveer 250.000 euro.

Contact

Website: IT Campus Rotterdam

Adres: 
https://www.itcampus.nl

Contactpersonen: Daphne Swart (directeur) en  Anita Korendijk (office manager)

Ondernemerschap

Bedrijven op campus: IT Campus Rotterdam werkt samen met ongeveer 60 partners uit de regio (bedrijven, scholen, overheidsinstellingen)

Arbeidsplaatsen op campus: Team Campus bestaat uit 15 medewerkers

Start ups, faciliteiten en programma’s:

IT Campus Rotterdam draait een zelfstandige, erkende en samenhangende agenda die leidt tot meer IT talent in de stad/regio en meer kansen voor Rotterdammers om digitaal wendbaar te worden.

De actieplannen van IT Campus Rotterdam worden uitgevoerd vanuit RDM Campus.

Locatie RDM Campus is tevens beschikbaar voor onze bedrijfspartners om van daaruit samenwerkingen met scholen vorm te geven en is beschikbaar om events in te organiseren.

Onderwijs

 • Opleidingen: IT Campus Rotterdam faciliteert op locatie de uitvoering van IT-onderwijs onderdelen van het HBO en MBO en het samenwerkingsverband Digiwerkplaats Rijnmond waarbinnen studenten van diverse onderwijsinstellingen samenwerken voor mkb. Verder voegt IT Campus Rotterdam op verschillende manieren waarde toe aan alle Rotterdamse onderwijsprogramma’s, die gericht zijn op de ontwikkeling van IT talent en/of op de ontwikkeling van digitale vaardigheden (op alle niveaus, voor verschillende doelgroepen).
 • Samenwerking:  Nagenoeg alle Rotterdamse scholen PO t/m WO zijn partner van IT Campus Rotterdam. IT Campus Rotterdam draagt bij aan de opzet en uitvoer van oa P-TECH, Techgrounds, MaX Make and Xperience, The Young Digitals, BIT Academy, ITPH Academy, Make IT Work, IAM Digital, Talent Hub op Zuid, Techmission en Cisco Natacad.
 • Werkenden 23+ in bij-om-herscholing: Omscholingstraject Make IT Work (Hogeschool Rotterdam + IT Campus Rotterdam)

Onderzoek & innovatie

 • Shared Labs voor toegepaste innovaties: MBO/AD Practoraat Go for the Cloud wordt gefaciliteerd door IT Campus Rotterdam. IT Campus Rotterdam is betrokken bij de onderzoeksprogramma's CiloLab, Responsible AI en Digging2Serve.
 • Onderwijsvernieuwing: IT Campus Rotterdam draagt op verschillende manieren bij aan Rotterdamse onderwijsprogramma’s, die gericht zijn op de ontwikkeling van IT talent en/of op de ontwikkeling van digitale vaardigheden (op alle niveaus, voor verschillende doelgroepen)
 • Samenwerking met andere Zuid-Hollandse campussen in innovatieprogramma’s: IT Campus Rotterdam organiseert MKB Digicafés met Security Delta en Dutch Innovation Factory en de digitale werkplaatsen in Rijnmond en Haaglanden.
 • Deelname aan EU innovatieprogramma’s
 • Nee

Gebiedsontwikkeling

 • Campus m2: 1.000 m2
 • Ontwikkelruimte bedrijfslocatie: zie RDM Campus
 • Ontwikkelruimte wonen: zie RDM Campus

Maatschappelijke bijdrage

Sustainable Development Goals: IT Campus Rotterdam draagt bij structureel bij aan de volgende SDG doelen: 4,5,8,9,10,11

Bereikbaarheid

 • Openbaar vervoer: Watertaxi vanaf Marconiplein, bus 68 vanaf Zuidplein
 • Weg: Locatie RDM Campus, Scheepsbouwweg 11 Rotterdam
 • Vliegveld: Rotterdam-The Hague airport
 • Digitaal: info@itcampus.nl

Impact

PO VO – Rotterdamse Jeugd op voorsprong: ruim 8000 leerlingen (indirect) bereikt in Rotterdam

 • Expeditie Digitaal 60 docenten + 18 Rotterdamse PO/VO scholen (plannen van schoolleiders inzake digitale geletterdheid)
 • P-tech VMBO 50 leerlingen geïnspireerd door carrière inspiratoren
 • DigiBuddies 010 12 mbo it stagiairs geplaatst, 80 rotterdamse leerkrachten ondersteund
 • Zorg op afstand EMC 5 mbo it stagiairs geplaatst, 250 artsen + studenten begeleid/ondersteund. Dit project is ten einde gekomen begin 2022.
 • 20 mbo stagiairs Techniek College Rotterdam geplaatst als Digibuddy bij po/vo onderwijsinstellingen

IT beroepsonderwijs in Rotterdam: circa 5000 studenten zijn indirect bereikt

 • 13 IT beroepsopleidingen (MBO/AD/BSC) ondersteund bij verversen programma, opzetten nieuwe opleiding, samenwerking gefaciliteerd bij samenwerken/doorlopende leerlijn formuleren en docenten professionaliseren (300 Rotterdamse docenten geholpen met ontwikkeling digitale wendbaarheid)
 • Practoraat Go fort he Cloud (TCR+RAC): 35 studenten + 12 docenten (Lab Cloud Engineering)

Niet regulier onderwijs in Rotterdam:

 • Techgrounds Rotterdam circa 20 deelnemers, vanuit netwerk 20 bedrijven gekoppeld
 • The Young Digitals circa circa 20 deelnemers, vanuit netwerk 10 bedrijven gekoppeld
 • Make IT Work, 2022/2023 2 cohorten a 10 deelnemers, vanuit netwerk reeds 25 bedrijven gekoppeld

Next Maritime Professional

 • Ruim 40 vouchers uitgereikt aan werkenden in havenindustrieelgebied (bijgeschoold en begeleid door ITPH)
 • Sinds de start (2020) Ruim 1000 mensen in staat gesteld zich te ontwikkelen tot IT’er, van alle leeftijden en achtergronden, zowel werkenden (inclusief flexwerkers) als niet-werkenden (voorlichtings- en matchingsactiviteiten)
 • Sinds de start (2020) Ruim 70 werkgevers geholpen arbeid c.q. inzet van menselijk kapitaal beter te gebruiken
 • Lancering ‘Bridge to Possible’ met Gemeente Rotterdam, Cisco, Havenbedrijf Rotterdam, Randstand en Deltalinqs. Specifiek gratis scholingsaanbod voor alle havenmedewerkers in het kader van ontwikkeling digitale wend,- en weerbaarheid.

MKB digicafe en Digiwerkplaats Rijnmond

 • Onlinecontent heeft 66500 Rotterdamse ondernemers bereikt
 • 108 ondernemers hebben deelgenomen aan digicafe. 380 views voor specifieke content
 • 185 ondernemers hebben deelgenomen aan fysieke MKB Digicafés (nieuw concept)
 • 78 digitalisering-adviesrapporten uitgebracht aan MKB’s (digiwerkplaats)
 • Ruim 300 studenten betrokken bij verschillende MKB trajecten (digiwerkplaats)

 

Aantal Rotterdammers geholpen in 2021
Doelbereiking overzicht 2021 IT Campus