21 Gemeenten

Sinds 2014 werken 21 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag samen aan het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Elke gemeente vanuit de eigen kracht en eigen identiteit.  Klik hiernaast in de kaart voor meer informatie per gemeente. 

Kerngetallen* MRDH

oppervlakte (km2) 1.256.40
bebouwd (km2) 969
agrarisch, natuur en recreatie (km2) 136.43 
waaronder binnenwater (km2) 150.98
inwoners (2020) 2.390.101
nationaliteiten 175
inwoners per km2 2.250
studenten 55.000
woningen 1.000.000
bedrijven en instellingen 128.000
winkels 15.000
restaurants en cafés 3.500
werkzame personen 1.000.000
bruto regionaal product per inwoner €** 36.500
kantoorruimte (m2) 12.000.000
bedrijventerreinen (ha) 3.800
winkelruimte (m2) 3.300.000

buitenlanders in de regio

 
expats 80.000
buitenlandse studenten 12.000
internationale instellingen 130

* afgerond op 10-, 100- en 1000-tallen.

** Bruto binnenlands product is € 34.500 per inwoner