Mobiliteit en verstedelijking

De regio groeit: er wonen, werken en recreëren steeds meer mensen. De zuidelijke Randstad krijgt er de komende 20 jaar circa 400.000 nieuwe inwoners bij. Daarvoor zijn 240.000 woningen nodig. Meer mensen, betekent meer reizigers. De bereikbaarheid in de metropoolregio staat onder druk.  De gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag zien woningen en voorzieningen het liefst in de buurt van het openbaar vervoer. Op die manier zorgen we voor een duurzame groei van mobiliteit, economie en verstedelijking.  De MRDH ondersteunt de gemeenten bij het maken van kansrijke ontwikkelplannen voor woningen, werkplekken en voorzieningen. Want nieuwe woningen en werkplekken moeten duurzaam bereikbaar zijn. Deze plannen omvatten meer dan alleen woningbouw. Ook bedrijventerreinen, natuur in en rond de stad, bijdragen aan de energietransitie door zuinige gebouwen en het realiseren van een gezonde leefomgeving voor de inwoners maken waar mogelijk onderdeel uit van de plannen. De MRDH werkt samen met partners in de MIRT-verkenningen voor betere bereikbaarheid van Voorne-Putten, de spoorlijn Leiden - Dordrecht, Central Innovation District Binckhorst en de nieuwe oeververbinding Rotterdam en omgeving.