Verlenen vergunningen

Veiligheid rond het OV waarborgen

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid bij de aanleg, het onderhoud en het gebruik van het spoor voor tram en metro. Om die veiligheid te waarborgen, verlenen wij vergunningen aan die partijen die op en rond het spoor werken of activiteiten verrichten. 

De verantwoordelijkheden rond deze veiligheid vloeien voort uit de Wet personenvervoer 2000 en tot 1 januari 2024 vooral ook de Wet lokaal spoor 2015. Hierin verandert wat: Per 1 januari 2024 is artikel 12 uit Wet lokaal spoor opgenomen in de Omgevingswet. De Omgevingswet is bedoeld om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en samen te voegen én ervoor te zorgen dat de overheid sneller een besluit kan nemen over vergunningaanvragen. Via het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) kan iedereen met één klik op de kaart regels over ruimtelijke ontwikkeling raadplegen, meldingen doen  of vergunningen aanvragen.

Volgens artikelen 9.47 en 9.48 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving uit de Omgevingswet mag je alleen op, in, boven, naast of onder de lokale spoorweg zaken plaatsen of werkzaamheden (laten) uitvoeren als je een vergunning hebt van de MRDH. 

Let op: Tot uiterlijk 1 januari 2026 is de lokale spoorweg nog niet beschikbaar in het DSO. Tot die tijd kunnen partijen die een vergunning nodig hebben voor werken of activiteiten op en rond het lokale spoor onderstaande werkwijze volgen.

Stappen voor het aanvragen van een vergunning

  1. Check hier de GIS-pagina van de beperkingengebiedskaart of een vergunning nodig is
  2. Check de voorwaarden bij een vergunningaanvraag volgens de Omgevingswet
  3. Aanvraagformulier Omgevingsvergunning Lokaal Spoor

Alle denkbare activiteiten

Zaken en werkzaamheden zijn in dit geval een ruim begrip. Denk onder meer aan graafwerkzaamheden, het aanbrengen van bestrating, kabels, leidingen en damwanden, werken met hijskranen en hoogwerkers, maar ook aan het storten van grond. Denk verder aan het planten van struiken en bomen, en het (met ladders) schoonmaken van perrons en haltes, om maar iets te noemen. In alle gevallen, maar zeker bij niet automatische overwegen, moeten OV-bestuurders immers goed zicht hebben om de veiligheid te kunnen waarborgen. 

Voldoen aan ruimtelijk profiel

De lokale spoorweg bestaat onder meer uit spoor, bovenleidingsysteem inclusief masten, onderstations, kasten, kabels en seinen t.b.v. spoorbeveiliging. Om de veiligheid en het functioneren van het lokaal spoor te beschermen wordt er een beperkingengebied gehanteerd. Het beperkingengebied kunt u raadplegen op de GIS pagina.

Voor activiteiten die plaats vinden binnen het beperkingengebied geldt een vergunningplicht. Ook als werkzaamheden buiten het beperkingengebied plaatsvinden, maar wel invloed kunnen hebben op het beperkingengebied, geldt een meldingsplicht. Denk aan bemaling van grondwater (kans op grondzetting in beperkingengebied), heiwerken of aan hijskranen die worden gebruikt (draaibereik of valgevaar in beperkingengebied). De MRDH is bevoegd om die vergunning te verlenen, maar besteedt het verlenen van vergunningen aan de experts uit: de spoorbeheerders RET en HTM.

Weten of u een vergunning nodig heeft?

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of wilt u de haalbaarheid van uw plannen toetsen, neem dan contact op met de spoorbeheerder:

RET:  vergunning@ret.nl

HTM:  vergunningen@htm.nl

Vergunning aanvragen

U kunt uw vergunning aanvragen via de oranje knop 'Aanvraagformulier Omgevingsvergunning Lokaal Spoor' in de sidebar. Na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt uw vergunning voor verdere behandeling doorgestuurd naar de RET of HTM. Zij beoordelen uw vergunningaanvraag en verlenen de vergunning. Daadkracht publiceert over de vergunningen op Overheid.nl.

Meer informatie over de voorwaarden voor een vergunningaanvraag leest u  in de 'Voorwaarden bij een vergunningsaanvraag Omgevingswet' bij 'Documenten' in de sidebar.