Partners en samenwerkingen

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt met veel organisaties samen. Hieronder een overzicht. 

In Zuid-Holland Bereikbaar werken Rijk en regio intensief samen aan de aanpak van de bereikbaarheidsopgave in Zuid-Holland. Deze aanpak richt zich vooral op krachtenbundeling in de uitvoering.

Bezoek hier de website van Zuid-Holland Bereikbaar

Regionale ontwikkelingsmaatschappij om Zuid-Holland blijvend te positioneren als Europese topregio. Samenwerking in de zogeheten ‘triple helix’: overheid, kennisinstellingen en bedrijven. De uitvoering en doorontwikkeling van de Roadmap Next Economy is ondergebracht bij InnovationQuarter.

Bezoek hier de website van InnovationQuarter

Samenwerkingsverband DOVA van 12 provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het OV Bureau Groningen-Drenthe.  Het uiteindelijke doel is het realiseren van een doeltreffend en efficiënt OV voor de reiziger.

Bezoek hier de website van Dova

De Verstedelijkingsalliantie is een netwerksamenwerking tussen de gemeenten Leiden, Zoetermeer, Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht, de MRDH, provincie Zuid Holland én het Rijk. Het doel is een bijdrage te leveren aan de oplossing van het woningtekort en versterking van de economie, door het benutten en versterken van de agglomeratiekracht van de Zuidelijke Randstad. 

 

Bezoek hier de website van de Verstedelijkingsalliantie

VNG, IPO, Unie van Waterschappen, vervoerregio’s en Rijk onderzoeken samen in een Tour de Force wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Ze weten zich daarbij gesteund door vrijwel alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland.

Bezoek hier de website van Tour de Force

EBZ creëert draagvlak en mobiliseert capaciteit op de grote transities waar onze economie voor staat: digitalisering, energietransitie, circulaire economie, voeding en gezondheid. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is samenwerkingspartner.

Bezoek hier de website van EBZ

Bij CROW werken professionals samen met de sectoren aan een veilig en goed geregeld Nederland. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV) en CROW-Fietsberaad zijn onderdeel van de organisatie.

Bezoek hier de website van CROW
Logo Dutch Mobility Innovations

DMI is het online samenwerkingsplatform voor publieke en private professionals in Nederland die actief zijn op het gebied van veilige, slimme en duurzame mobiliteit. 

Bezoek hier de website van Dutch Mobility Innovations
Move logo

In het programma MoVe (Mobilliteit en Verstedelijking) werken het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Den Haag en Rotterdam en de MRDH aan oplossingen die nodig zijn bij de groei van mobiliteit, economie en verstedelijking.

Bezoek hier de website van MoVe