Partners en samenwerkingen

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt met veel organisaties samen. Hieronder een overzicht. 

De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. 

Bezoek de website van de verkeersonderneming.

Regionale ontwikkelingsmaatschappij om Zuid-Holland blijvend te positioneren als Europese topregio. Samenwerking in de zogeheten ‘triple helix’: overheid, kennisinstellingen en bedrijven. 

Bezoek hier de website van InnovationQuarter

Bereikbaar Haaglanden is een initiatief van VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Duurzaam Den Haag, TLN en EVO en maakt deel uit van het programma Beter Benutten Haaglanden.  

Bezoek hier de website van Bereikbaar Haaglanden

BEREIK! is hét samenwerkingsplatform in Zuid-Holland voor bereikbaarheidsvraagstukken. Onder de vlag van BEREIK! hebben Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeenten Den Haag en Rotterdam de handen ineengeslagen. 

Bezoek hier de website van Bereik

Samenwerkingsverband DOVA van 12 provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het OV Bureau Groningen-Drenthe.  Het uiteindelijke doel is het realiseren van een doeltreffend en efficiënt OV voor de reiziger.

Bezoek hier de website van Dova

VNG, IPO, Unie van Waterschappen, vervoerregio’s en Rijk onderzoeken samen in een Tour de Force wat er nodig is om de kracht van de fiets de komende jaren nog meer te benutten. Ze weten zich daarbij gesteund door vrijwel alle organisaties die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland.

www.tourdeforce2020.nl

Bezoek hier de website van Tour de Force

De Roadmap Next Economy (RNE) – gepubliceerd in november 2016 in opdracht van de MRDH – schetst een beeld van de regionale opgaven voor de komende decennia, waarin de transitie van de economie en samenleving gestalte moet krijgen. Het biedt een kompas voor de toekomst aan de hand van vijf transitiepaden: Smart Digital Delta, Smart Energy Delta, Circular Economy, Next Education en Next Society.

Bezoek hier de website van Roadmap Next Economy

Een programma voor kennisontwikkeling en -toepassing. Consortia van wetenschappelijk onderzoekers en professionals uit de praktijk in stedelijke regio's werken samen aan kennis op de raakvlakken van ruimte, wonen, bereikbaarheid, economie en bestuur. 

Bezoek hier de website van Surfstad

EBZ creëert draagvlak en mobiliseert capaciteit op de grote transities waar onze economie voor staat: digitalisering, energietransitie, circulaire economie, voeding en gezondheid. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is samenwerkingspartner.

Bezoek hier de website van EBZ

Bij CROW werken professionals samen met de sectoren aan een veilig en goed geregeld Nederland. Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (CROW-KpVV) en CROW-Fietsberaad zijn onderdeel van de organisatie.

Bezoek hier de website van CROW
Logo Dutch Mobility Innovations

DMI is het online samenwerkingsplatform voor publieke en private professionals in Nederland die actief zijn op het gebied van veilige, slimme en duurzame mobiliteit. 

Bezoek hier de website van Dutch Mobility Innovations