Ruimte voor werken

Ruimte om te werken in de metropoolregio Rotterdam Den Haag

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is het economische en maatschappelijke belang van bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelgebieden groot. Deze locaties zijn cruciaal voor werkgelegenheid en bieden ruimte voor ondernemers en bedrijven om te produceren, innoveren, en slimme oplossingen te ontwikkelen. Hierdoor zijn ze van strategisch belang voor belangrijke maatschappelijke transities, zoals de energie-, circulaire en digitale transitie.

Echter, de beschikbare ruimte om te werken staat onder druk. Met een verwachte groei van 400.000 inwoners tegen 2040, staat de regio voor de uitdaging om zowel woonruimte als werkruimte te bieden in een regio waar vrije ruimte schaars is. De vraag naar diverse typen bedrijventerreinen neemt toe, mede door gebiedstransformaties die extra ruimtebehoefte creëren. Lokale en regionale samenwerking is essentieel om voldoende werklocaties te waarborgen. De 21 regiogemeenten streven er naar om de juiste bedrijven op de juiste plekken te vestigen.

De Strategie Werklocaties 2019-2030 is gericht op het versterken van de ruimtelijk-economische structuur van de regio. Deze strategie bevordert een evenwicht tussen vraag en aanbod van ruimte, optimaliseert het gebruik van bestaande bedrijventerreinen, en stimuleert vergroening en verduurzaming. De strategie omvat specifieke modules voor kantoren, vitale kernen en bedrijventerreinen, elk met een heldere visie, strategische doelen en regionale afspraken.

In 2023 is de module module Strategie Bedrijventerreinen geactualiseerd en in 2024 zullen de modules voor kantoren en vitale kernen worden bijgewerkt. De  TransformatieWijzer Werklocaties vat de regionale afspraken samen die zijn gemaakt over de transformatie van kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen naar woonruimtes. Deze inzet verzekert dat de metropoolregio Rotterdam Den Haag dynamisch en concurrerend blijft, met een gezonde balans tussen wonen en werken.