Nieuw Verkeersmodel 3.0 beschikbaar

17 november 2023

Het regionale Verkeers- en vervoermodel (V-MRDH) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een grote update gekregen naar versie 3.0. Dit computermodel is een hulpmiddel dat gemeenten en de regio kunnen gebruiken ter ondersteuning van de besluitvorming en onderbouwing van verkeer- en vervoerprojecten bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe weg, fietspad of openbaar vervoer lijn. 

Veranderingen

Het nieuwe verkeer- en vervoermodel heeft een actueler basisjaar en de ruimtelijke- en infrastructurele plannen voor de toekomstjaren 2030 en 2040 zijn door de gemeenten geactualiseerd.  Daarnaast is de modellering van openbaar vervoer, vrachtverkeer en verkeer naar drukke binnensteden aangepast en verbeterd. Ook is in het nieuwe model de mate van stedelijkheid opgenomen, waardoor beter rekening wordt gehouden met de verschillende soorten gebieden binnen de metropoolregio: drukke stad of rustiger zoals op Voorne-Putten. Tot slot is er rekening gehouden met (extra) thuiswerken in de toekomst.  

Werking

Het model laat zien wat er met de auto, fiets en ov-stromen gebeurt als de gemeente bijvoorbeeld een weg of fietspad of ov-lijn aanpast of aanlegt.. De MRDH en de 21 gemeenten gebruiken dit instrument bij het doorrekenen van bijvoorbeeld MIRT-verkenningen, verkeersstructuurplannen/verkeersbeleid of andere verkeerskundige onderzoeken. Gemeenten gebruiken het verkeer- en vervoermodel daarnaast ook om hun bestemmingsplannen door te rekenen. Met het verkeer- en vervoermodel kunnen verschillende verkeerskundige- of ruimtelijke scenario’s of planalternatieven door worden gerekend op mobiliteitseffecten en met elkaar worden vergeleken. Het model biedt ook een kijkje in de ontwikkeling van het verkeer (auto en fiets) en OV in de jaren 2030 en 2040. 

Betrokken partijen en gebruik

Bij deze grote update zijn op ambtelijk niveau alle MRDH-gemeenten, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en het Havenbedrijf Rotterdam actief betrokken geweest. Deze partijen hebben wijzigingen aan het netwerk (auto, OV en fiets) en ruimtelijke plannen doorgegeven en verkeerstellingen aangeleverd. Deze partijen kunnen bij de MRDH het verkeer-en vervoermodel opvragen (verkeersmodel@mrdh.nl).