Best Practices Duurzame Mobiliteit

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken de 23 gemeenten aan een aantal maatregelen om de CO2-uitstoot in het verkeer te verminderen. Hieronder vindt u een beschrijving van deze best practices. 

Introductie elektrische deelscooters in Albrandswaard

Thema: Elektrisch vervoer

De gemeente Albrandswaard is dankzij metrohaltes Rhoon en Poortugaal goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het voor- en natransport heeft een grote boost gekregen door de introductie van elektrische deelscooters in 2020. De locaties binnen onze gemeente die lastiger te bereiken zijn met de bus, zijn nu goed bereikbaar dankzij de elektrische deelscooters. De scooters worden veelvuldig gebruikt en de overlast van geparkeerde scooters is na een korte gewenperiode erg gering.

Stimuleren gebruik van station Barendrecht

Thema: Fiets, OV en innovatieve mobiliteit

Het station van Barendrecht wordt gezien de ligging aan de rand van het dorp nog onvoldoende gebruikt, maar heeft veel potentieel. De NS wil in 2022 elke tien minuten een sprinter laten rijden tussen Rotterdam en Dordrecht en de ambitie is om dit te verhogen naar elke 5 minuten een sprinter.

Lees meer

Duurzame vervoermiddelen voor Boa's in Brielle

Thema: Duurzaam inkopen

Het wagenpark van de dienstdoende Boa’s bestaat uit duurzame vervoermiddelen; een elektrische auto en meerdere elektrische scooters. De voertuigen zijn in eigen beheer en worden opgeladen op de eigen Stadswerf. De voertuigen zijn voorzien van de landelijke ‘striping‘ voor toezicht en handhaving in en door gemeenten. Hierdoor is de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de Boa’s sterk verbeterd. Door de komst van de scooters zijn de Boa’s sneller op plaatsen waar een auto niet makkelijk kan komen. De herkenbare voertuigen zijn ook beschikbaar voor extra toezichthouders.

Capelle introduceert 3e generatie ParkShuttle Rivium

Thema: Fiets, OV en innovatieve mobiliteit

Duurzame mobiliteit kan worden gestimuleerd door het voorkomen van verplaatsingen (bijvoorbeeld thuiswerken) en/of schonere verplaatsingen. Ook schoon openbaar vervoer draagt daaraan bij. Zo werkt Capelle aan den IJssel met vervoerder Connexxion en voertuigleverancier 2getthere aan de derde generatie ParkShuttle. Dit is een zelfrijdend, elektrisch aangedreven OV systeem dat als first mile – last mile oplossing fungeert tussen metrostation Kralingse Zoom en bedrijventerrein Rivium. 

Lees meer

Parkeertransitie in Delft

Thema: Parkeer- en ruimtelijk beleid

In juli 2020 heeft de gemeenteraad de Parkeertransitie vastgesteld en in januari 2021 het MobiliteitsProgramma Delft (MPD). Vanuit het MPD wordt de focus op de voetganger en de fietser gelegd. In de Parkeertransitie is onder andere vastgelegd dat het mogelijk is om in de omgeving van grootschalige ontwikkelingen gereguleerd parkeren in te voeren. Door vervolgens met lage parkeernormen te werken in combinatie met het uitsluiten van het recht op parkeervergunningen voor de nieuwe bewoners, wordt het autobezit teruggedrongen. De lage parkeernorm is geregeld in een beleidslijn waarin, afhankelijk van de aanwezigheid van parkeerregulering in de omgeving en de nabijheid van een station, een korting kan worden gegeven op de parkeernorm die oploopt tot 30%.

Lees meer

Autodeelcoöperatie DEEL in Den Haag

Thema: Fiets, OV en innovatieve mobiliteit

Met DEEL verlaagt Den Haag de parkeerdruk om zo efficiënter om te gaan met openbare ruimte. Het concept van DEEL richt zich op een grote groep huishoudens die gezamenlijk een aantal elektrische deelauto’s deelt. Het resultaat hiervan is dat eigen auto’s en parkeervergunningen minder of niet meer nodig zijn. Eén elektrische deelauto vervangt hierbij minimaal twee fossiele privé-auto’s, maar vaak meer. Dit levert ruimte op in de woonstraten, die de bewoners anders kunnen gaan benutten. Bewoners bepalen zelf de voorwaarden van het deelsysteem, zoals de soorten auto’s, tarieven en gebruiksregels. Er ontstaat een community, die breder wordt dan alleen autodelen. Deze community kan met andere bewoners in de straat gaan nadenken over een ander gebruik van de vrijgekomen parkeerplaatsen. Fijn voor de deelnemers zelf omdat het minder geld kost dan een eigen auto hebben. Fijn voor de andere buurtbewoners, omdat het ruimte oplevert in hun buurt.

Lees meer

Elektrische scooters voor wijkopzichters in Hellevoetsluis

Thema: Duurzaam inkopen

De wijkopzichters in Hellevoetsluis zijn meer mobiel, toegankelijk en herkenbaar door aanschaf van witte elektrische scooters met het logo van de gemeente.  De gemeente heeft gekozen voor duurzame elektrische scooters omdat deze stil en zuinig zijn en geen CO2 uitstoten. Daarnaast zijn de scooters wendbaar en makkelijk inzetbaar in de wijken.

De wijkopzichter is voor de inwoners het eerste aanspreekpunt als het gaat om de openbare ruimte. Zij kunnen de opzichter ter plekke aanspreken en vragen stellen over het onderhoud in de wijk.  

Fietsstraten in Krimpen aan den IJssel

Thema: Fiets, OV en innovatieve mobiliteitDe gemeente Krimpen a/d IJssel zet in op de aanleg van fietsstraten. In juni 2023 is de 5de in een korte periode geopend. En er komen er nog meer bij. Fietsen is duurzaam én gezond. Daarom geven we in Krimpen de ruimte aan fietsers. Dat doen we dus onder meer met speciale fietsstraten. Deze liggen ook op belangrijke en drukke routes. Zo ligt er nu een fietsstraat richting de Algerabrug. De brug die voor onze inwoners letterlijk de toegangsweg is naar de regio om in te werken en recreëren. De fietsstraten zijn comfortabele en veilige routes, waar de auto te gast is. Dit verbetert de verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Fietspad Berkelsdijkje in Lansingerland

Thema: Fiets, OV en innovatieve mobiliteit

Samen met de buurgemeenten realiseert gemeente Lansingerland een hoogwaardige fietsverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam. Dit draagt bij aan het verleiden van forenzen om de fiets te nemen in plaats van de auto. Door comfort en snelheid te bieden is het fijner fietsen!

Ter hoogte van Berkel en Rodenrijs passeert de route het smalle Berkelsdijkje waar autoverkeer en fietsers nu nog de beperkte ruimte delen. Hier legt de gemeente een vrijliggend fietspad aan.

Lees meer

Versnellen van gebruik deelmobiliteit in Leidschendam-Voorburg

Thema: Fiets, OV en innovatieve mobiliteit

Om autoritten te beperken zet Leidschendam-Voorburg in op deelmobiliteit. In maart 2021 startten twee aanbieders van elektrische deelscooters in de gemeente. Daarnaast lopen gesprekken met de twee vervoersbedrijven in de gemeente voor de uitrol van deelfietsen. Ten aanzien van deelauto’s wil Leidschendam-Voorburg ook het gebruik gaan versnellen. Hiertoe heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om in Leidschendam-Centrum te starten met een laagdrempelig deelauto-systeem. Hierbij wordt eerst een animopeiling gehouden om de wensen van de inwoners beter in kaart te krijgen. Vervolgens vindt de aanbesteding plaats, waarbij het beschikbaar gestelde budget gebruikt kan worden om een eventuele onrendabele top in de eerste drie jaar af te vangen. 

Maassluis introduceert elektrische deelscooter

Thema: Elektrisch vervoer

In Maassluis zijn we - net als andere gemeenten - gestart met de introductie van de elektrische deelscooter ter aanvulling van het voor- en natransport met openbaar vervoer. Er zijn afspraken gemaakt omtrent het parkeren van deze scooters om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de omgeving. De scooters worden veelvuldig gebruikt en de klachten zijn gering.

Ruimte voor langzaam verkeer en recreëren in Midden-Delfland

Thema: Fiets, OV en innovatieve mobiliteit

Midden-Delfland ligt in het beschermde landschap in de metropoolregio Rotterdam Den Haag en behoort tot de meest duurzame gemeente van Nederland. Een plek waar de koe gewoon in de wei staat en groenten rechtstreeks uit de kassen of van het land komen. Het is een plek om te skaten, fietsen, kanoën en varen in een groene oase van rust. Mensen zijn dagelijks op zoek naar een bewuster leven in de moderne tijd. Midden-Delfland zet daarom in op veel ruimte voor langzaam verkeer en recreëren. De gemeente investeert in goede fietsvoorzieningen zowel in recreatieve routes als utilitaire routes. Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van deelauto’s. Het gebruik van duurzame energie wordt gestimuleerd door het faciliteren van openbare laadpalen voor elektrisch rijden in de openbare ruimte. De gemeente let op de duurzaamheid van de eigen voertuigen. Zo rijdt er binnen Midden-Delfland de MUS: van deur tot deur vervoer voor mensen die minder mobiel zijn, op aanvraag en met een elektrisch voertuig. Ook speelt duurzaamheid een rol bij de inrichting van de woonomgeving. Zo is bijvoorbeeld ‘grasparkeren’ geïntroduceerd: Het parkeren van voertuigen op grastegels waardoor regenwater beter en sneller afgevoerd kan worden.

Pakketkluizen bij bushaltes in Nissewaard

Thema: Verduurzaming logistiek

De startup EVAnet is in samenwerking met de gemeente Nissewaard in maart 2020 een pilot duurzame pakketbezorging gestart bij twee bushaltes in Spijkenisse. Het achterliggende idee is om de locatie van de bushaltes te gebruiken als logisch servicepunt voor bewoners en ondernemers om hun pakket mee te nemen op weg naar huis of hun bedrijf. Door gebruik te maken van een centrale pakketkluis wordt het aantal ritten met bestelbussen drastisch teruggebracht. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot en komt de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de gemeente ten goede.

Lees meer

Mobiliteitsplan Centrumlijn Pijnacker-Nootdorp

Thema: Parkeer- en ruimtelijk beleid

Op een uniek gelegen locatie naast metrostation Pijnacker-Zuid ontwikkelt de gemeente de wijk ‘Centrumlijn’. Deze ontwikkeling vindt gedeeltelijk plaats op het terrein waar zich nu nog P+R Pijnacker-Zuid bevindt. De gemeente heeft een groot tekort aan woningen, waarbij de opgave is om meer sociale woningbouw in de gemeente te realiseren.

Lees meer

Verduurzamen wagenparkbeheer in Ridderkerk

Thema: Verduurzaming logistiek

De afgelopen jaren hebben de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk de interne transportmiddelen van de BAR verduurzaamd. Vanuit wagenparkbeheer is daar sterk regie op gevoerd en via een proactieve werkwijze, succesvol tot uitvoering gebracht. Fossiele brandstofvoertuigen zijn op grote schaal vervangen door elektrische voertuigen. Van alle personen- en bestelwagens in het wagenpark wordt inmiddels 76% van alle voertuigen elektrisch aangedreven. De overige 23% bestaat uit hybride voertuigen. 

Lees meer

Toewerken naar Zero emissie doelgroepenvervoer in Rijswijk

Thema: Duurzaam inkopen

Rijswijk heeft in 2019 het Bestuursakkoord Zero-Emissie doelgroepenvervoer ondertekend. Dit betekent dat de gemeente zich inspant om al het doelgroepenvervoer vanaf 2025 zero emissie te laten verlopen. Met een aantal omliggende gemeenten zijn aanbestedingen gedaan voor het leerlingenvervoer en Wmo vrije tijdsvervoer. Vanwege de lengte van de contracten (5+2+2 jaar) is inschrijvers gevraagd met een Ingroeimodel duurzame (emissievrije) voertuigen te komen en daarin aan te geven wat het percentage voertuigen met brandstof euronorm 6, emissiearme brandstoffen en emissievrije voertuigen per contractjaar zal zijn. Dit heeft er toe geleid dat er bij het leerlingenvervoer in 2 van de 11 percelen wordt gestart met 25% tot 30% zero-emissievrije voertuigen en bij 5 percelen met 5% zero-emissievrije voertuigen. In het negende jaar wordt in 7 percelen voor 90% tot 100% met zero-emissievrije voertuigen gereden. 

Zero Emissie Stadslogistiek Rotterdam

Thema: Verduurzaming logistiek

In Rotterdam wordt hard gewerkt aan plannen voor verduurzaming van mobiliteit om de doelstellingen van Rijk, de metropoolregio en Rotterdam zelf daadwerkelijk te halen. Zo ontwikkelt de gemeente een werkgeversaanpak Duurzame Mobiliteit om samen met het bedrijfsleven de werkgerelateerde mobiliteit te verduurzamen en worden plannen voor een stadsbrede uitrol van elektrische deelauto’s samen met providers en Rotterdammers voorbereid. Het programma voor het tijdig en proactief realiseren van voldoende laadinfrastructuur voor elektrisch rijden is aanbesteed.  

Lees meer

Werkgeversaanpak Havens Schiedam

Thema: Werkgebonden mobiliteit

In 2016 is door de gemeente Schiedam gestart met de mobiliteitsaanpak voor werkgevers in het Schiedamse havengebied. Het doel was het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijven, het beperken van mobiliteitskosten door het vergroten van het mobiliteitsbewustzijn en het realiseren van een modal shift van auto naar fiets en openbaar vervoer. 

Lees meer

Metropolitane Fietsroute Vlaardingen

Thema: Fiets, OV en innovatieve mobiliteit

De ambitie van de 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag is om circa 250 km verbeterde of vernieuwde hoogwaardige fietsroutes te realiseren. Het doel is het verbinden van woongebieden met de locaties in de regio waar veel mensen werken en bedrijven gevestigd zijn. Een uitnodigende comfortabele fietsroute zorgt voor een extra stimulans voor de inwoners om op de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Dat verbetert de bereikbaarheid van de regio, vermindert de CO2-uitstoot en is ook nog eens gezond. Een van deze Metropolitane Fietsroutes van 27 km loopt tussen Westland en Rotterdam en doet gemeenten Westland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam aan. 

Lees meer

Connected Transport in Westland

Thema: Verduurzaming logistiek

Als korte termijn maatregel zet de gemeente Westland samen met de provincie Zuid-Holland en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland in op het beter laten doorstromen van het verkeer, waaronder het agro logistieke verkeer (vrachtwagenpercentage ca 20-30%). Door deze vrachtwagens zo constant mogelijk door te laten rijden en stoppen en optrekken zoveel mogelijk te voorkomen, kan 10-15% aan brandstof worden bespaard. Dit scheelt direct uitstoot waaronder CO2 en NOx. Dit levert voor de vervoerders een kostenbesparing op, er wordt minder geluid geproduceerd en de verkeersveiligheid wordt bevorderd.

Lees meer

Inzet elektrische auto en bedrijfswagens Westvoorne

Thema: Elektrisch vervoer

Een duurzaam Westvoorne en dus ook een duurzame gemeentelijke organisatie is een belangrijk speerpunt van het college van burgemeester en wethouders. Daarom heeft de gemeente Westvoorne een nieuwe elektrische auto voor de bodedienst in gebruik genomen. De vervanging van de bestaande bode auto op diesel door een elektrische dienstauto, is dan ook één van de acties om de voorbeeldfunctie van de gemeente op het gebied van duurzaamheid te benadrukken. Bij toekomstige vervanging van het gemeentelijk wagenpark wordt, waar dit technisch mogelijk is, ingezet op elektrische auto's of auto's op groen gas. Zo zal binnenkort een dienstauto van de bijzondere opsporingsambtenaren (Boa's) worden vervangen door een hybride voertuig. De gemeente stimuleert ook het elektrisch vervoer voor haar inwoners door het aantal bestaande oplaadpunten voor elektrische auto's in de gemeente uit te breiden. 

Lees meer

Nachtnet fiets in Zoetermeer

Thema: Duurzaam inkopen

Zoetermeer kent een uitgebreid en verkeersveilig netwerk van fietspaden, grotendeels vrijliggend met fietstunnels en fietsbruggen. Delen van het fietsnetwerk lopen door parken en kantoorgebieden. Dit kan, met name in de avonduren, leiden tot een minder veilig gevoel bij de fietsers. Door van het Nachtnet Fiets gebruik te maken blijft de fietser ook tijdens de donkere uren op de prettigere routes met voldoende toezicht en verlichting.

Lees meer