Campustoolkit

Toolkit

Campustoolkit

Met 21 gemeenten, 2,4 miljoen mensen, 1,2 miljoen banen en 15% van het BNP is de metropoolregio Rotterdam Den Haag een regio die ertoe doet. Nationaal én internationaal. De metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft dus veel te bieden, ook als het gaat om het campusnetwerk. De afgelopen jaren is er in de regio een netwerk opgebouwd van campussen die mensen op mbo- en hbo-niveau opleiden en bijscholen.  Om de kracht van dit campusnetwerk nog beter uit te dragen en bekend te maken, hebben de campussen in de regio en betrokken community- en communicatie experts samen met MRDH een campustoolkit ontwikkeld.  

De tools in de campustoolkit bieden een handreiking om het kernverhaal (per sector) van de campussen tezamen in de regio te presenteren. De tools zijn ontwikkeld voor alle partners van de MRDH, in het bijzonder voor de gemeenten en de campusvertegenwoordigers. Deze partijen kunnen de kracht van het campusnetwerk combineren met het verhaal van hun eigen campus. Ga je als campus bijvoorbeeld in gesprek met een bedrijf om dit te interesseren voor een samenwerking op de campus? Of of wil je laten zien dat jouw campus deel is van een netwerk in de metropoolregio? Dan komt deze toolkit goed van pas

De toolkit bevat een kopverhaal over het campusnetwerk en kernverhalen per sector, een corporate presentatie, een factsheet met feiten en cijfers van de sectoren en campussen, showcases en een folder. De onderdelen van de campustoolkit zijn afzonderlijk te downloaden via deze pagina. Ze zijn ook als zippbestand per sector in een keer te  downloaden via de sidebar. 

.

Presentatie campusnetwerk 

De presentatie verbeeldt het kopverhaal met beelden en tekstnotities met het kernverhaal. Het is te gebruiken voor presentaties aan het eigen netwerk, mkb’ers en potentiële partners en in te voegen in de eigen campus presentatie met eigen huisstijl.  Download hier de pdf van van de powerpoint presentatie. 

Als u de powerpoint presentatie wilt gebruiken neem dan contact op met secretariaat@mrdh.nl

 

Showcases

De showcases per sector bieden praktijkvoorbeelden van concrete samenwerkingsverbanden tussen mbo-, hbo- (en wo-) studenten, (medewerkers van) bedrijven en docenten.  Ze zijn te gebruiken tijdens en na contactmomenten met potentiële partners.

Showcase Digital Operations Centre / tekstpagina showcase

Showcase Digiwerkplaats / tekstpagina showcase

Showcase Green Technology Campus Waterstoftechnologie en Renewable energy / tekstpagina showcase

Showcase Energietransitielab Waterstoflab / tekstpagina showcase

Factsheet campusnetwerk 

De factsheet geeft een overzicht van mbo- en hbo-campussen in de regio, op welke thema’s deze campussen zich richten, wat ze te bieden hebben aan talent in verschillende vakgebieden, en daarnaast op het gebied van onderzoek en innovatie. Download hier de pdf factsheet campusnetwerk MRDH.

Klik hier voor de toegankelijke versie van de factsheet campusnetwerk MRDH

.