Wat doen we

 

Voor een grootstedelijke regio waar het goed wonen, werken en recreëren is, heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zichzelf twee belangrijke ambities gesteld:

Het vernieuwen van economie 

Het stimuleren van werkgelegenheid en het versterken van de aantrekkingskracht vereist economische en technologische vernieuwing. Daarvoor is intensieve samenwerking nodig tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. 

Verbeteren van de bereikbaarheid

Bij een vitale economie moet echter het economisch hart wel kunnen blijven kloppen. Bewoners, bezoekers en zakelijk verkeer moeten zich gemakkelijk kunnen verplaatsen. En dat vereist weer investeringen in openbaar vervoer, fietspaden, autowegen en in innovatieve mobiliteitsdiensten. 

Al met al werkt de MRDH aan een duurzame en internationaal concurrerende metropoolregio met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen goed verbindt.