Energietransitie in de dagelijkse praktijk van bedrijventerreinen

Ondernemers hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Op bedrijventerreinen liggen praktische kansen voor zonnepanelen op bedrijfsdaken, voor isoleren en voor algehele vergroening. Er zijn ook nog flinke uitdagingen te overwinnen. Daarom bundelen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en VNO-NCW West in de Regionale Energiestrategie (RES)-regio Rotterdam Den Haag hun krachten in voorbeeldprojecten.

Verduurzamen op Next Economy Bedrijventerreinen

Rogier Krabbendam (VNO-NCW West) en Cees Stoppelenburg (MRDH) lichten de kansen en uitdagingen van de energietransitie op bedrijventerreinen toe. Volgens Krabbendam is er op dat gebied nog veel te bereiken: “Er ligt een opgave voor werkgelegenheid én verduurzaming in de beperkte ruimte die dit hoogstedelijke gebied heeft." Stoppelenburg voegt hieraan toe: "Met de aanpak Next Economy Bedrijventerreinen richten de publieke en private partijen zich samen op een integrale aanpak.” Vanuit MRDH is cofinanciering beschikbaar voor gemeenten die samen met de ondernemers de bedrijventerreinen verduurzamen. “Dit worden concrete pilotprojecten van bijvoorbeeld zonnepanelen op de bedrijfsdaken of op de parkeerterreinen. Maar ook vergroening van bedrijventerreinen. We gaan de geleerde lessen in de regio delen, ” aldus Stoppelenburg.

Organisatie van bedrijventerreinen is belangrijk

De beste kansen liggen op de bedrijventerreinen die nu al goed georganiseerd zijn. Samenwerking bevordert succes, ook al beslist een ondernemer uiteindelijk zelf over de investering.  “Denk bijvoorbeeld aan een groot bedrijfsdak waar met zonnepanelen een overcapaciteit aan duurzame energie kan worden opgewekt. Om dit overschot optimaal door te kunnen leveren, is samenwerking met andere partijen nodig, ” merkt Krabbendam op. Ook kan bijvoorbeeld worden onderzocht hoe meerdere bedrijven op één bedrijventerrein samen in een project kunnen participeren.

Schaalbare voorbeelden in de regio

De benodigde samenwerking betreft niet alleen de ondernemers onderling. De gemeenten en de provincie Zuid-Holland hebben een faciliterende of initiërende rol. Alle lijnen die al goed lopen, zoals het bedrijventerreinenprogramma van stichting IVN Natuureducatie en de samenwerking binnen de RES, worden ingezet. “De regionale praktijkkennis die we opbouwen kan worden gebruikt om in de regio de verduurzaming van bedrijventerreinen te versnellen. We streven ernaar om in 2022 pilotprojecten te draaien,” zegt Stoppelenburg. Tegelijkertijd ontstaan er voorbeelden van actieve ondernemers(verenigingen) die, in samenwerking met gemeenten, al duurzaam energie opwekken en gebruiken. Het verduurzamen van bedrijventerreinen biedt de komende jaren grote kansen om de energietransitie te realiseren.