Aanvraagformulier V-MRDH

Gaat u rekenen met het model of slechts raadplegen van bestaande scenario’s/informatie?
U kunt hier de volgende bestanden uploaden: PPT, PPTX, PDF, DOC, DOCX, XLSX
De maximale grootte van de te uploaden bestanden kan niet meer dan 20MB zijn.
Benodigde versie
Modeljaren
Overige gegevens
  • Het V-MRDH mag alleen gebruikt worden voor het hierboven genoemde project. Voor eventuele andere projecten zal opnieuw toestemming gevraagd moeten worden aan de MRDH.
  • De gebruiker van het model dient in de rapportage duidelijk te beschrijven welke versie van het V-MRDH gebruikt is en welke wijzigingen in invoergegevens of modelparameters hebben plaatsgevonden in de studie.
  • De resultaten van de studie moeten direct na afronding aan de MRDH ter beschikking worden gesteld. Onder resultaten worden naast de rapportage ook het verkeersmodel met bijbehorende (nieuwe) varianten en invoergegevens bedoeld. In beginsel zijn de verkregen modelresultaten reproduceerbaar met het geleverde model.
  • Fouten/onvolkomenheden in het V-MRDH die in het project naar voren zijn gekomen dienen met een toelichting te worden gemeld bij de MRDH, uiterlijk op het moment van afronding van het project. Wanneer dit niet gebeurt zullen fouten/onvolkomenheden niet worden meegenomen bij toekomstige actualisaties.
  • De MRDH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van een omissie / fout in het verkeersmodel. Ook niet voor het gebruik, de resultaten of de consequenties die daaruit voortvloeíen.
  • De voorwaarden die in dit aanvraagformulier staan moeten worden onderschreven door zowel de overheidsorganisatie die het V-MRDH opvraagt, als het adviesbureau die de studie uitvoert.