10 miljoen euro voor verkeersveiligere wegen en fietspaden

10 januari 2023

Gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag kunnen dit jaar onder andere aan de slag met het verkeersveiliger maken van 30km-zones en het verbeteren van oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Ook komen er nieuwe fietsstraten en krijgen meer fietspaden asfalt. Een totale investering van 10 miljoen euro voor de komende jaren. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat betaalt 50 procent van de kosten en heeft de subsidies van de landelijke regeling december 2022 toegekend. De MRDH betaalt ook een deel van de kosten (in totaal ruim 4,3 miljoen euro). 

Twintig gemeenten

Vanuit de metropoolregio zijn er twintig gemeenten die een aanvraag hebben ingediend en deze subsidie ook ontvangen. Alle projecten om de verkeersveiligheid te verbeteren moeten uiterlijk 31 december 2027 afgerond zijn.

Overige subsidies

Naast de subsidieregeling vanuit het ministerie (Investeringsimpuls Verkeersveiligheid 2022-2023) investeert de MRDH in 2023 7 miljoen euro in verkeersveilige inrichting van wegen en fietspaden. Plus nog 1 miljoen euro in campagnes die gericht zijn op gedrag in het verkeer.