Alarm om achterstallig onderhoud infrastructuur

23 april 2024

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) slaat alarm over de staat van de Nederlandse infrastructuur. In een brandbrief aan de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol, benoemen burgemeester Ahmed Aboutaleb  van Rotterdam en de Haagse burgemeester Jan van Zanen, de urgentie van investeringen in infrastructuur om de economie, bereikbaarheid en woningbouwopgave te waarborgen.   
 

De infrastructuur in Nederland is voor een belangrijk deel gebouwd in de jaren '50 en '60. Door intensief gebruik en achterstallig onderhoud is er nu meer dan ooit behoefte aan renovatie.  Het uitgestelde onderhoud van cruciale knooppunten, zoals de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, dreigt het verkeer lam te leggen en grote economische schade toe te brengen.


Essentieel belang

De voorzitters benadrukken dat de problemen niet beperkt blijven tot alleen de bereikbaarheid, maar ook grote gevolgen hebben voor het verdienvermogen en het vestigingsklimaat van Nederland. Met de verwachte groei van de bevolking en de woningnood in de metropoolregio, is het bouwen van nieuwe woningen gekoppeld aan goede infrastructuur van essentieel belang.
 

100 miljoen euro per jaar

De MRDH doet een dringende oproep aan de formerende partijen om stevige regie te nemen en meer middelen vrij te maken voor de infrastructurele opgave van Nederland. Daarom pleiten ze voor een structureel ophoging van het budget van minimaal 100 miljoen euro per jaar om de problemen op het onderliggende wegennet en het lokale spoor aan te pakken. Ook vragen ze om herindexering van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU), die momenteel tekortschiet.
 

De  beide voorzitters van de MRDH zijn graag bereidom met de formerende partijen in gesprek te gaan om de situatie nader toe te lichten. Zij roepen de informateurs   op om de problematiek te betrekken in de formatiegesprekken en verdere onderhandelingen voor een coalitieakkoord. 

De brief is te downloaden in de sidebar aan de rechterkant.