Investeringen in metro en tram voor de regio

19 april 2024

In april heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een aantal besluiten genomen om te zorgen dat het openbaar vervoer de inwonersgroei kan opvangen en om het regionale mobiliteitsnetwerk te versterken. Het gaat om investeringen in nieuwe metro’s, in de renovatie van een metrowerkplaats, in de infrastructuur voor langere RandstadRailvoertuigen en in het vernieuwen van de spoorbeveiliging. 

Nieuwe metro’s

De komende jaren hebben gemeenten langs de E-lijn en C-lijn nieuwe woningen gepland. Daarmee nemen het aantal reizigers op deze lijnen toe. Om de verwachte reizigersgroei van 3% per jaar op deze nu al intensief gebruikte metrolijnen op te vangen, is het nodig om de frequentie in 2030 te verhogen. Daarvoor moet de RET extra metro’s aanschaffen. Daarnaast is de helft van de huidige metrovloot rond 2030 aan vervanging toe.Met de komst van nieuwe metro’s is het noodzakelijk dat de metrowerkplaats Waalhaven-zuid moet worden aangepast. De RET heeft van de MRDH de opdracht gekregen om de eisen voor zowel de nieuwe metro’s als de aanpassingen van de metrowerkplaats verder uit te werken. Naar verwachting neemt de MRDH aan het eind van dit jaar het realisatiebesluit over metro en werkplaats.

Gekoppeld rijden RandstadRail

Ook langs de RandstadRaillijnen 2,3 en 4 bouwen de gemeenten de komende jaren nieuwe woningen. Om de reizigersgroei op te vangen kunnen RandstadRailvoertuigen aan elkaar gekoppeld worden. Zo kan de HTM meer reizigers per rit meenemen. Het rijden met langere voertuigen vergt infrastructurele aanpassingen die dit jaar nader worden onderzocht door HTM, gemeente Den Haag en de MRDH. Begin 2025 nemen deze partijen het realisatiebesluit. 

Vernieuwen spoorbeveiliging

Rond 2035 moet de spoorbeveiliging op de trajecten van RandstadRail (Den Haag CS- Zoetermeer) en de E-lijn (Den Haag – Rotterdam) vervangen worden. De MRDH heeft daarom HTM en RET de opdracht gegeven te starten met de verkenning naar een nieuw toekomstgericht spoorbeveiligingssysteem. Een systeem dat de toekomstige hoge frequenties van het OV aankan. De gemeenten waar deze trajecten in liggen worden hier ook bij betrokken.

Meer inwoners, meer reizigers

De zuidelijke Randstad krijgt er de komende 20 jaar circa 400.000 nieuwe inwoners bij. Daarvoor zijn 240.000 woningen nodig. Meer mensen, betekent meer reizigers. Daarmee staat de bereikbaarheid in de metropoolregio onder druk. Om de inwonersgroei op te vangen hebben Rijk en regionale partijen, waaronder de MRDH, eind 2022 gezamenlijk een investeringsbedrag van 4,5 miljard euro gereserveerd voor duurzame mobiliteitsmaatregelen. De nieuwe metro’s, het gekoppeld rijden van RandstadRail en de nieuwe spoorbeveiliging, maken onderdeel uit van dit maatregelenpakket.