Ontwerp Vervoerplannen 2025 naar gemeenten

13 maart 2024

De vervoerders dienen jaarlijks hun voorstel voor de nieuwe dienstregeling van tram, metro en bus (de Vervoerplannen) bij de MRDH in. De MRDH toetst deze aan de geldende kaders en heeft Ontwerp Vervoerplannen 2025 vandaag aan de colleges van de 21 gemeenten  en aan andere partijen gestuurd voor reactie. 

Vervoerplanprocedure

Jeffrey Keus, portefeuillehouder OV Exploitatie Metropoolregio Rotterdam Den Haag: “Als Metropoolregio willen we goed openbaar vervoer realiseren zodat onze inwoners op een snelle en duurzame manier van wonen naar werk, studie of voorzieningen kunnen reizen. Of om er gewoon een dagje op uit te kunnen gaan. Nu de coronaperiode achter ons ligt, gaan we weer de normale procedure doorlopen op de manier die we gewend waren. De vervoerders doen voorstellen voor wijzigingen in het openbaar vervoer van bus, tram en metro. De 21 gemeenten van de Metropoolregio kunnen daarop reageren en vervolgens nemen de wethouders Mobiliteit daarover gezamenlijk een besluit. Stap voor stap werken we toe naar het best mogelijke aanbod van openbaar vervoer. Dat doen we samen.”

Reactietermijn

Gemeenten hebben de keuze om raden en/of inwoners te betrekken bij het opstellen van hun reactie op de Ontwerp Vervoerplannen 2025. Het METROCOV, de provincie Zuid-Holland, Arriva en Qbuzz ontvangen de vervoerplannen ook. De reactietermijn voor colleges van B&W en METROCOV loopt vanaf 13 maart 2024 tot en met 10 mei 2024. Waar mogelijk zijn er met gemeenten aanvullende afspraken gemaakt over deze termijn.

Als u als inwoner wilt reageren op de Ontwerp Vervoerplannen (de basis voor de dienstregelingen van tram, metro en bus) dient u uw reactie te richten aan uw eigen gemeente. De gemeenten dragen zorg voor een eventuele opname in hun reactie naar de MRDH.  

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

Op 3 juli 2024 behandelt de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit de Vervoerplannen en de Nota van Reactie.

Download de Ontwerp Vervoerplannen 2025 vanuit de rechterkolom op deze pagina.

Meer informatie over de Vervoerplannen van het openbaar vervoer.