Platform biedt MKB’ers alle informatie rondom digitalisering

06 april 2023

MKB’ers in Zuid-Holland die aan de slag willen met digitalisering binnen hun bedrijf kunnen nu alle subsidiemogelijkheden, initiatieven en ondersteuning vinden op platform www.mkbdigitaal.com. Daarnaast kunnen ze ook het aanbod aan IT-aanbieders vinden om zo snel een oplossing te vinden voor hun digitaliseringsvraag. 

Alles op één plek

In de regio is er veel aanbod aan ondersteuning op het gebied van digitalisering voor het mkb. Het aanbod is nog onvoldoende bekend bij het mkb en soms lastig online te vinden. Met deze website wordt het aanbod toegankelijk en op één plek aangeboden. Ook voor gemeenteambtenaren is het platform www.mkbdigitaal.com interessant om te raadplegen en daarmee ondernemers beter te kunnen ondersteunen in hun digitaliseringsvraagstuk. 

Gratis online trainingen voor ondernemers uit Den Haag, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam en Zoetermeer

Speciaal voor ondernemers uit gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam zijn via het platform gratis online trainingen te vinden op de thema’s online vindbaarheid en cyberweerbaarheid. Thema’s waarop met name het micro- en het klein mkb achterblijven in de toepassing ervan. Deze trainingen zijn volledig digitaal en voor zowel de ondernemers als de medewerkers van een mkb-bedrijf te gebruiken.  

Ondersteuning MKB

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voert vanuit de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland diverse projecten uit om mkb’ers te helpen de stap richting digitalisering te maken. Een groot deel van het MKB beschikt over weinig tijd, kennis en middelen om hun digitaliseringsvraag te articuleren en vervolgstappen te zetten. Terwijl digitalisering kan zorgen voor groei van een mkb-bedrijf, efficiëntere bedrijfsvoering of een nieuwe manier van werken die minder arbeidsintensief is. Het aanbod aan dienstverlening is versnipperd en daarmee niet snel en toegankelijk te vinden voor het mkb. Dit project waarbij gewerkt wordt aan één toegankelijk platform waarop het aanbod van dienstverlenende partijen te vinden is, biedt een oplossing voor deze versnippering en ondersteunt het mkb om aan de slag te gaan met digitaliseringsvraagstukken. De komende tijd wordt volop aan het platform gewerkt om het aanbod verder uit te breiden.

Samenwerking

De MRDH en de provincie Zuid-Holland hebben financieel bijgedragen aan de totstandkoming van het digitale platform. De gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam leverden ook een bijdrage.