Prestaties OV in 2022

05 september 2023

De impact van de COVID-19 pandemie, de energiecrisis en de krappe arbeidsmarkt hadden zijn weerslag op het openbaar vervoer in 2022. Dat blijkt uit de OV monitor 2022: een jaarlijkse rapportage met de prestaties van het openbaar vervoer in de metropoolregio Rotterdam Den Haag.  

In 2022 is het gemiddeld aantal reizigers in de metropoolregio 22% lager in vergelijking met het aantal in 2019 (het jaar voor de coronacrisis). In 2021 lag dit percentage nog op 43%. Het aantal reizigers vertoont daarmee een stijgende lijn, maar blijft achter bij de prognose uit 2021 waar werd uitgegaan van een terugkeer van de reiziger van 80 – 85% ten opzichte van 2019.

De reizigers waardeerden het openbaar vervoer in de metropoolregio ook in 2022  onverminderd hoog met een 8,0. Het landelijk gemiddelde waarderingscijfer was vorig jaar een 7,9.  Dit en meer informatie over de prestaties van het openbaar vervoer leest u in de OV monitor 2022.