Start verkenning naar toekomstbestendig knooppunt Beurs

11 januari 2024

De MRDH en de gemeente Rotterdam starten een verkenning naar het toekomstbestendig maken van knooppunt Beurs. De verkenning volgt op de pre-verkenning die MRDH samen met vervoerder RET en gemeente Rotterdam in 2022 uitvoerde. Hieruit is naar voren gekomen dat Beurs, een belangrijk (OV-)Knooppunt, niet voorbereid is op de toekomst. De ingangen en perrons zijn te klein voor de aantallen reizigers die in de komende jaren verwacht worden. Daarnaast waarderen reizigers het OV-knooppunt met een onvoldoende. Uit de Verkenning moet blijken wat de beste oplossingen zijn om station Beurs weer een toekomstbestendig en aantrekkelijk Knooppunt te maken, dat ook aansluit op de ontwikkelingen in de omgeving. 

Drukste metrostation van Nederland

Metrostation Beurs is hét drukste metrostation van Nederland met zo’n 120.000 reizigers per dag en een belangrijke entree naar de binnenstad. Alle Rotterdamse metrolijnen komen langs dit station. Ook doet de tram het station aan en is Beurs daarmee een belangrijk overstappunt in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. In de Verkenning kijken de partijen naar verbetering van het comfort van het station, de toegankelijkheid, de veiligheid, de mogelijkheid om fietsen ondergronds te parkeren en de aansluiting op ander vervoer en het omliggende gebied. Daarnaast moet de voorziene groei van reizigers op dé belangrijkste schakel in het Rotterdamse metronet in goede banen geleid worden. Het huidige station en de perrons kunnen deze verwachte groei niet aan en daarnaast heeft de RET de wens om meer metro’s per uur te willen laten rijden. Wat ook zorgt voor een toename van reizigers die snel en veilig het station in en uit willen.

Ontwikkelvarianten

De Verkenning kijkt naar het (OV-)knooppunt zelf en de omgeving eromheen. Uit de Verkenning komen een aantal varianten. Dit zijn integrale varianten, waarin de partijen kijken naar het metrostation, aansluiting op andere (ov) modaliteiten en de omgeving. Maar ook naar een inschatting van de kosten. Uit deze varianten volgt een voorkeursvariant. 

De totale Verkenning knooppunt Beurs duurt 24 maanden en telt vier fasen. De eerste fase begint in januari 2024.   

Meedenken

De gemeente Rotterdam vraagt reizigers, inwoners en andere belanghebbenden vanaf 15 januari 2024 via online enquêtes naar hun ideeën voor knooppunt Beurs (via de app Gemeentepeiler). Meer informatie is te vinden op: www.rotterdam.nl/knooppuntbeurs

OV-knooppunten metropoolregio

In 2019 zijn de 21 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag gestart met het verbeteren van de OV-knooppunten in de regio. Een gemiddelde score op o.a. kwaliteitsbeleving, goed functioneren van fietsenstalling en P+R en bereikbaarheid van minimaal 7,0 is hierbij het uitgangspunt. In de regio is een aantal OV-knooppunten als Metropolitaan OV-Knooppunt aangeduid, deze zijn van groot belang voor het OV-netwerk in de metropoolregio. Deze categorie stations moeten minimaal een 7,5 sturen. Beurs is zo’n Metropolitaan OV-Knooppunt en scoort nu een 7,0. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag draagt vijftig procent bij aan de kosten die gemeenten of andere partijen maken voor het verbeteren van OV-knooppunten.