Subsidie voor renovatie metrostation Spijkenisse Centrum

15 december 2022

De gemeente Nissewaard en de RET kunnen aan de slag met de renovatie van metrostation Spijkenisse Centrum. De financiën voor de aanpak zijn rond. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft hiervoor de RET een subsidie verleend van ruim € 7 miljoen. 

Bus- én metrostation

Wethouder Verkeer en Vervoer, Chris Hottentot is blij dat nu ook de RET de toegezegde subsidie voor het metrostation kan inzetten: “We hadden al eerder dit jaar van de MRDH de subsidie voor verbetering van het busstation ontvangen. Het is mooi dat de MRDH nu ook de subsidie voor reconstructie van het metrostation aan de RET gaat verstrekken. Want naast het busstation is het metrostation het andere belangrijke element in dit gebied dat nu dus ook aangepakt gaat worden. Ik ben dan ook blij dat dat we in goede samenwerking met MRDH en RET dit knooppunt gaan verbeteren.” 

Entree naar de stad

Het huidige metrostation is gebouwd in 1985 en metrolijnen C en D doen het station aan. De RET wil de stationshal vernieuwen en een frissere, lichtere uitstraling geven met een logischere indeling. Reizigers kunnen straks ook makkelijker overstappen op de bus of de fiets. Het station moet straks een echte entree naar de stad vormen.

Busstation

De opknapbeurt van het metrostation is onderdeel van de grotere aanpak van het hele OV-knooppunt. Voor reconstructie van het busstation had de MRDH eerder dit jaar al een subsidie van ruim € 10 miljoen aan de gemeente verstrekt. De gemeente Nissewaard steekt zelf ook nog eens € 2 miljoen in ontwikkeling van het gebied rondom het metrostation. Daarmee komt de totale investering op bijna € 20 miljoen. Medio 2023 kunnen de bouwwerkzaamheden starten. De oplevering van het metrostation staat gepland voor medio 2024.  

Hoogwaardig OV-Knooppunt

Het gehele project heeft uiteindelijk tot doel om op drie terreinen verbeteringen door te voeren. Die moeten er ten eerste toe leiden dat het stationsgebied Spijkenisse Centrum voor de reizigers nog meer als een kwalitatief hoogwaardig ov-knooppunt voor de regio richting Rotterdam en vice versa functioneert. Ten tweede moet het centrumgebied een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied voor inwoners en bezoekers worden. Tot slot moet na voltooiing van het project het gebied een aantrekkelijke stadsentree van het centrum van Spijkenisse zijn. Naar verwachting is het busstation medio 2025 klaar. De gemeente Nissewaard bouwt de komende jaren bovendien nog circa 2.000 nieuwe woningen in het centrum van Spijkenisse. 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag investeert samen met de 23 gemeenten en de vervoerders de komende jaren in het verbeteren van OV-Knooppunten in de regio. Zo kunnen meer mensen betrouwbaar, veilig en comfortabel met het openbaar vervoer reizen. Dit draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de metropoolregio.