Tramlijn 19: werkzaamheden Mekelweg tijdelijk stilgelegd

01 september 2023

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) legt op dit moment een nieuwe trambaan, halte en keervoorziening aan voor tramlijn 19 in Delft. Vanwege twee tegenvallers – een leveringsfout van een kabel en het lastig kunnen vinden van een leverancier voor een speciaal betonmengsel - zijn de werkzaamheden op de Mekelweg tijdelijk stilgelegd. Hierdoor schuift de geplande ingebruikname van de tramlijn in het voorjaar van 2024 naar achter. De werkzaamheden aan de halte en de keervoorziening op de Van den Broekweg gaan wel door.

Leveringsfout compensatiekabel

De trambaan wordt voorzien van een elektromagnetisch reductiesysteem (EMRS), waardoor de onderzoeksactiviteiten op de TU Delft-campus niet verstoord worden door trillingen of elektromagnetische straling bij het passeren van een tram. Een belangrijk onderdeel voor dit systeem is een compensatiekabel, die vanwege unieke specificaties en een lange levertijd al vroeg in het project is besteld. Een compensatiekabel ligt onder het spoor en zorgt ervoor dat het magnetische veld dat ontstaat als de tram voorbij rijdt wordt afgevangen. Bij de recente levering is echter gebleken dat de geproduceerde kabel op enkele cruciale aspecten afwijkt van de specificaties waarop het ontwerp van het EMRS is gebaseerd.

Vezelversterkt beton

Naast het gebruik van een specialistische kabel is er voor het EMRS een speciaal betonmengsel (vezelversterkt beton) nodig. Door de unieke samenstelling van dit beton kostte het veel tijd om een leverancier te vinden. Inmiddels is er een leverancier gevonden, in het najaar wordt duidelijk of de productie van het beton kan starten.

Onderzoek naar consequenties

Het gebruik van een andere kabel dan voorgeschreven kan consequenties hebben voor het ontwerp van de trambaan. Om te voorkomen dat werkzaamheden op een andere manier - en daarmee opnieuw - uitgevoerd moeten worden, is besloten de huidige werkzaamheden te stoppen tot er meer duidelijkheid is.

De projectorganisatie moet beoordelen of de geleverde kabel ook geschikt is voor het EMRS of dat er een andere kabel geleverd kan worden die wel aan de EMRS-eisen voldoet. Als dat niet mogelijk is, wordt onderzocht welke aanpassingen in het ontwerp van het EMRS nodig zijn op basis van wel beschikbare kabels.

Planning nog onduidelijk

Pas als er duidelijkheid is over de kabel en de levering van het vezelversterkt beton, kan de vervolgplanning worden bepaald. Het vervolg van de werkzaamheden hangt af van de levertijden van leveranciers en de beschikbare tijd van de betrokken adviseurs, aannemers en onderaannemers. Hoewel een exact tijdspad nog niet duidelijk is, is wel zeker dat de ingebruikname van de tramlijn, eerder voorzien in het voorjaar van 2024, opschuift. De bereikbaarheid van de TU Delft-campus blijft gegarandeerd: de bussen blijven rijden tot de ingebruikname van de tram.

Werkzaamheden Van den Broekweg gaan wel door

Op de Van den Broekweg werkt de projectorganisatie aan de aanleg van een halte en een keervoorziening voor de trams. Omdat het EMRS-systeem alleen op de Mekelweg wordt toegepast, kunnen de werkzaamheden voor de halte en keervoorziening wel doorgaan. Tot eind van het jaar worden de sporen en wissels in de Van den Broekweg aangebracht. Ook legt de projectorganisatie een tijdelijke bushalte aan op de Christian Huygensweg, zodat de bussen binnen enkele weken weer nabij de Aula van de TU Delft kunnen stoppen.