Op weg naar een optimaal toegankelijk Openbaar Vervoer

04 juli 2024

Elke reiziger, met of zonder een (mobiliteits-)beperking zou gebruik moeten kunnen maken van openbaar vervoer. Om dat te bereiken stelde de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit (BcVa) het Beleidskader Toegankelijk Openbaar Vervoer 2024 en het Uitvoeringsprogramma Toegankelijk Openbaar Vervoer 2024-2028 vast. Gemeenten, vervoerders en reizigersorganisatie Metrocov werkten samen bij het opstellen van het beleidskader en het uitvoeringsprogramma.

Hard nodig

MRDH bestuurder Jeffrey Keus: “De Metropoolregio zet zich in voor toegankelijk OV. En dat is hard nodig. Mensen die bijvoorbeeld slechtziend of blind zijn, doof, of een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben, ervaren veel problemen als zij gebruik willen maken van het OV.”

Goede kaders

Ed Vols, lid van het Metrocov: “Er is nu een aanpak om de toegankelijkheid van het OV voor mensen met een beperking te vergroten en te verbeteren. Wij hebben inbreng kunnen leveren en prioriteiten kunnen aangeven. Nu is het aan alle partijen om voortvarend met het uitvoeringsplan aan de gang te gaan. Het beleidskader geeft hier goede kaders voor aan”.  

OV-Coach

In het beleidskader Toegankelijk Openbaar Vervoer 2024 zijn de hoofdlijnen, opgaven en ambities voor het toegankelijkheidsbeleid van de MRDH gepresenteerd. De activiteiten worden de komende vier jaar uitgevoerd. Het project OV- coach biedt reizigers met een mobiliteitsbeperking de mogelijkheid om zelfstandig te leren reizen. Een ander project gaat over het verbeteren van de toegankelijkheid bij OV- Knooppunten en de directe omgeving van OV-haltes. Ook zullen ervaringsdeskundigen in een vroeg stadium intensiever worden betrokken bij de ontwikkeling van OV-knooppunten, OV-haltes/stations en het openbaar vervoerbeleid.