Woon- en industriegebied Schieoevers wordt Innovatiedistrict

20 april 2023

Woon- en industriegebied Schieoevers wordt samen met de aangrenzende TU Delft Campus ontwikkeld tot Innovatiedistrict Delft. Delft Zuidoost transformeert hierdoor tot een aantrekkelijke plek om te wonen, werken, leren en ondernemen. De Provincie Zuid-Holland, TU Delft, Gemeente Delft en Bedrijven Kring Schieoevers hebben donderdag 20 april hiertoe een samenwerkings-overeenkomst getekend. 

“De Metropoolregio Rotterdam Den Haag ondersteunt de samenwerking van harte. Voor de MRDH biedt samenwerking in het innovatiedistrict de kans om het regionale economisch vestigingsklimaat te verbeteren en innovatie te bevorderen en daarmee de welvaart voor de hele regio te vergroten”, zegt Aart Jan Spoon, wethouder Voorne aan Zee en bestuurslid MRDH.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is actief betrokken geweest bij de opzet van het Innovatiedistrict Delft en de samenwerking van gemeente, bedrijven, universiteit en provincie. Samen willen we van het Innovatiedistrict Delft een toekomstbestendige en duurzame woon-, leer-, werkomgeving maken. Hier profiteert niet alleen de stad Delft en omliggende gemeenten van, maar ook de metropoolregio als geheel.

Duurzame en inclusieve groei

Het unieke van innovatiedistricten is dat ze zorgen voor duurzame en inclusieve economische groei. Open innovatie waarbij verschillende partijen samenwerken zorgt voor nieuwe producten en diensten. Dit leidt weer tot werkgelegenheid, waarvan de lokale bevolking kan profiteren.

Innovatieve maakindustrie

In Delft zijn alle ingrediënten aanwezig voor een succesvol innovatiedistrict: op de TU Delft Campus bevinden zich internationale kennisinstellingen die tot de top van de wereld behoren, ruim 30 duizend studenten van alle onderwijsniveaus, een groot aantal startups en kennisintensieve bedrijven. De innovatieve maakindustrie bevindt zich vooral op de Schieoevers.

Integrale aanpak

Door deze twee gebieden samen te ontwikkelen ontstaat meer samenhang, wordt de verblijfskwaliteit vergroot en kan er gezorgd worden voor een betere verbinding met de stad en regio. Door een integrale aanpak ontstaat er ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en kunnen innovatieve maakbedrijven in de stad blijven. Hiermee worden banen op alle niveaus gecreëerd. Ook willen de partijen zorgen voor een betere aansluiting tussen de innovatieve maakindustrie en het onderwijs.

Volledig circulair

De bouw van duizenden nieuwe woningen, veel bedrijfsruimte en een sterk verbeterde infrastructuur is waar nu aan gewerkt gaat worden. Het Innovatiedistrict Delft wordt aangesloten op duurzame energie, die voor een deel wordt opgewekt op de TU Delft Campus. Ook moet het district volledig circulair worden, zonder afval en met hergebruik van grondstoffen en producten.