Leven Lang Ontwikkelen in de zorg

Leven Lang Ontwikkelen in de zorg

Dit Leven Lang Ontwikkelen-project biedt duurzame en innovatieve oplossingen voor het tekort aan zorgpersoneel en is een samenwerking van regiogemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen met onderwijs- en zorginstellingen en een zorgverzekeraar. 

Lees meer