Secretaris / Algemeen Directeur

Secretaris / Algemeen Directeur

Secretaris / algemeen directeur: Christel Mourik

De Secretaris / algemeen directeur is secretaris van het algemeen bestuur en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de bestuurlijke organisatie. Daarnaast geeft de secretaris / algemeen directeur integraal leiding aan de gehele organisatie en is eindverantwoordelijk voor de strategie, bedrijfsvoering, effectiviteit en de continue doorontwikkeling van de organisatie.