Afdeling Openbaar Vervoer

Afdeling Openbaar Vervoer

Manager: Marc Rosier

Adjunct manager: Bart Nijhof

Als opdrachtgever van het regionale- en stedelijke OV in de regio, werken wij samen met de vervoerders aan mogelijkheden om de reizigersgroei in het OV op te vangen. We zetten in op het verkorten van de reistijd met en meer capaciteit in het OV en de transitie van auto naar OV, fiets of een combinatie hiervan. Dit doen wij door concessies te verlenen en te beheren, het begeleiden van projecten ter verbetering van de infrastructuur voor OV en door beleid te ontwikkelen op het gebied van sociale veiligheid, tarieven en toegankelijkheid van het OV.