Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum (MOIC), Schiedam

Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum (MOIC), Schiedam

MOIC heeft vanaf 2022 vervolgfinanciering ontvangen van het Human Capital Akkoord (HCA). Onder de naam CREST zal zij als nieuwe entiteit met eigen doelstellingen een doorstart maken en worden begeleid door HCA.

Het Schiedams havengebied is een belangrijke en kennisintensieve maritieme hotspot: ingenieurs en onderhouds- en reparatiewerven voor de offshore-industrie zijn hier volop aanwezig. Daarmee vervult dit gebied een belangrijke functie binnen het maritieme cluster die de regionale economie versterkt. De gemeente Schiedam investeert in het gebied en heeft een samenwerkings-overeenkomst gesloten met Havenbedrijf Rotterdam. Een structureel samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid ontbrak nog in dit havengebied. Dit is nodig als katalysator voor samenwerking rondom onderwijs, onderzoek, innovatie en expertiseontwikkeling tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Met de oprichting van het MOIC wordt hierin voorzien.

Lees meer