CID-Binckhorst

gebiedsuitwerking

Samen werken aan een leefbare en bereikbare omgeving CID-Binckhorst

De gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg, het Rijk, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, ProRail en HTM werken samen aan een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Tot 2040 komen er in het gebied CID-Binckhorst zo’n 25.000 woningen en 30.000 banen bij. Dat betekent straks meer verkeer van bewoners, werkenden en andere reizigers. Daarbij horen maatregelen die goed zijn voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de omgeving én de verkeersveiligheid.  

Bereikbaar, leefbaar en veilig

Een nieuwe tramlijn is een van de maatregelen om de toename in het verkeer op te vangen en de reistijd te verkorten. Het plan voor de tramlijn is in 2023 vastgesteld door de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De nieuwe tramlijn loopt straks vanaf station Den Haag Centraal via de Binckhorstlaan en Maanweg naar station Voorburg en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft.  

Ook worden er extra maatregelen genomen, zoals veilige fietsroutes en meer groen, om de buurt nog leefbaarder te maken. De aanleg van de nieuwe tramlijn is een kans om de omgeving eromheen opnieuw in te richten. Met meer groen en fijne verblijfsruimten. Het gaat onder meer om maatregelen voor herinrichting en inpassing van de tramlijn in Voorburg, de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg in Rijswijk. 

Meedenken over het ontwerp

In de periode 2024- 2026 werken de partijen deze plannen verder uit tot een ontwerp. Een ingenieursbureau gaat namens de gemeenten en de andere betrokken partijen aan de slag om te kijken hoe de tramlijn er precies uit moet komen te zien en het omliggende gebied kan worden ingericht. Dit doet het bureau samen met de betrokken partijen en bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden die het gebied goed kennen en er vaak reizen. Voor de zomer van 2024 is meer bekend over hoe kan worden meegedacht tijdens het ontwerpen. Het duurt ongeveer twee jaar voordat het ontwerp af is.

Onderzoek

Er worden ook verschillende onderzoeken uitgevoerd. Zo kijken de partijen naar hoe de tramlijn de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van de buurt zal beïnvloeden. Ook wordt onderzocht wat voor effecten de tram heeft op het milieu, zoals geluid en trillingen. 

Samenwerking

Het Rijk, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk trekken samen 575 miljoen euro uit om de HOV-tramlijn en de bijbehorende maatregelen te realiseren. Ook ProRail en HTM zijn bij de samenwerking betrokken.  

Mobiliteit en Verstedelijking

De zuidelijke Randstad krijgt er de komende jaren 400.000 nieuwe inwoners bij. Daarvoor zijn zo’n 240.000 nieuwe woningen nodig. Daarnaast blijven economische sectoren groeien als de Mainport Rotterdam, de Greenport West-Holland en de kennis- en diensteneconomie in en rond de steden. Met deze groei van bewoners en economie neemt ook de druk op de bereikbaarheid en de beschikbare ruimte toe. In het programma MoVe (mobiliteit en verstedelijking) werken Rijk en regio samen aan oplossingen die nodig zijn bij de groei van mobiliteit, economie en verstedelijking. De ontwikkeling van CID-Binckhorst is onderdeel van het programma MoVe. 

In opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag is voor de ontwikkeling van dit gebied de MIRT-verkenning CID-Binckhorst gestart. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.  In  juni 2023 is de verkenning afgerond met de instemming van de partijen voor het voorkeursalternatief: een HOV-tramlijn plus een aanvullend pakket mobiliteitsmaatregelen. De tramlijn plus het aanvullend pakket wordt in de periode 2024-2026 verder uitgewerkt tot een ontwerp in de planuitwerkingsfase zoals in de voorgaande alinea's beschreven.