Concessies Openbaar Vervoer

Project

Concessies rail en bus

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 21 gemeenten. Hiervoor verleent de MRDH concessies aan vervoerbedrijven en verstrekt zij subsidies voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Het gaat om openbaar vervoer per bus, tram en metro. De trein valt er niet onder; die valt onder de verantwoordelijkheid van het Rijk.

Een concessie is het exclusieve recht om openbaar vervoer uit te voeren in een gebied. Een vervoerbedrijf heeft een concessie nodig om openbaar vervoer te mogen aanbieden. De MRDH verbindt kwaliteitseisen aan concessies. Deze staan in het Programma van Eisen van de betreffende concessie. Voorbeelden van kwaliteitseisen zijn:

 • de verbindingen die een vervoerbedrijf moet aanbieden
 • de frequentie waarop bus, tram of metro moeten rijden
 • de toegankelijkheid van de voertuigen
 • het geven van reisinformatie
 • milieueisen waar de voertuigen aan moeten voldoen
 • veiligheid in het openbaar vervoer
 • de tarieven die reizigers betalen

Railconsessies

De concessies voor tram en metro zijn verleend aan de RET en HTM.

 • Concessie rail Rotterdam: tram en metro in de regio Rotterdam, inclusief RandstadRail lijn E naar Den Haag Centraal. Concessieperiode: 11 december 2016 - 15 december 2030
 • Concessie rail Haaglanden: tram en RandstadRail lijn 3 en 4 in de regio Haaglanden. Concessieperiode: 11 december 2016 - 14 december 2031

Busconcessies

 • Concessie bus Rotterdam en omstreken

  Busvervoer in Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Barendrecht, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis en Ridderkerk. Deze concessie is tot december 2034 verleend aan de RET. 
 • Concessie bus Voorne-Putten en Rozenburg

  Busvervoer in Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en de kern Rozenburg (gemeente Rotterdam). Deze concessie is tot en met december 2028 verleend aan EBS. 
 • Concessie bus Haaglanden-Stad

  Busvervoer in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Deze concessie is tot december 2034 verleend aan HTM.
 • Concessie bus Haaglanden Streek

  Busvervoer in Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Wassenaar en Zoetermeer. Deze concessie is tot en met 14 december 2030 verleend aan EBS.   
vier busconcessies in kleur aangegeven op kaartbeeld metropoolregio Rotterdam Den Haag

De geografische afbakening van de busconcessies

Overige concessies

 • Concessie Parkshuttle Rivium: de onbemande busdienst tussen metrostation Kralingse Zoom en bedrijventerrein Rivium. De concessie is tot december 2033 verleend aan Connexxion. Er vindt een uitbreiding van de Parkshuttle plaats tot aan de toekomstige halte Waterbus.

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Het is een wettelijke taak dat elke vervoersautoriteit (kwaliteits)eisen verbindt aan de concessies die worden verleend, zoals aan het waarborgen van de sociale veiligheid.  Het gaat dan over de bescherming of het beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van het menselijk handelen in de openbare ruimte. Gevaar in het openbaar vervoer heeft bijvoorbeeld te maken met overlast of agressie op haltes of geweld in het vervoermiddel. Hiervoor is de beleidslijn 'Sociale veiligheid openbaar vervoer' opgesteld. 

Fysieke veiligheid in het openbaar vervoer

De fysieke veiligheid betreft de veiligheid van de reizigers in de tram en metro en de veiligheid van personen in de directe omgeving van de tram en metro, zoals verkeersdeelnemers op de weg. Het gaat om het risico dat personen lopen op een ongeval met schade, verwondingen of overlijden. Voor het waarborgen van fysieke veiligheid in het openbaar vervoer zijn in mei 2023 de 'Veiligheidskaders OV Rail 2023 - 2028' vastgesteld.