Hoogwaardig openbaar vervoer in Westland

Project

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeenten Den Haag, Westland en Maassluis onderzoeken samen de mogelijkheden voor beter openbaar vervoer in het zuidwestelijke deel van de metropoolregio. Een snelle, frequente en betrouwbare verbinding tussen Den Haag – Naaldwijk – Maassluis- Rotterdam en Naaldwijk – Delft verbetert de bereikbaarheid voor de inwoners in dit deel van de regio. 

Beter openbaar vervoer

Het zuidwestelijke deel van de metropoolregio is sterk afhankelijk van de auto. Veel inwoners kunnen nu niet binnen 45 minuten met het OV naar economische locaties zoals Den Haag Centraal, TU Delft en Rotterdam Centraal. Ook zijn de vele arbeidsplaatsen en onderwijsinstellingen, waaronder het World Horti Center, in Westland niet goed bereikbaar met het OV. Daarbij groeit het aantal inwoners, woningen, arbeidsplaatsen en logistiek vervoer de komende jaren. Dit alles maakt beter openbaar vervoer noodzakelijk. 

Eerste verkenning 

Een eerste verkenning (2021) van de betrokken partijen laat zien dat een snelle, frequente en betrouwbare verbinding tussen Den Haag – Naaldwijk – Maassluis- Rotterdam, een zogenaamde Bus Rapid Transit (BRT), potentie heeft om te zorgen dat de bereikbaarheid met openbaar vervoer verbetert. Ook wijst deze verkenning uit dat het opwaarderen van bus 32 Naaldwijk – Delft naar een buslijn conform de R-net formule het OV-gebruik stimuleert. In 2022 heeft EBS een eerste stap gezet door buslijn 32 te integreren met de R-netlijn 455.

Vervolgonderzoek 

In de periode tot 2025 starten de partijen een verdiepend onderzoek naar een BRT-verbinding tussen Den Haag – Naaldwijk – Maassluis- Rotterdam. Dit onderzoek moet onder meer uitwijzen hoe de infrastructuur van deze verbinding eruit komt te zien en welke route gevolgd kan worden. Bij dit onderzoek wordt ook gekeken welke ingrepen en maatregelen noodzakelijk zijn om op de lange termijn tot lightrail op te kunnen schalen.

Wat is BRT? 

Bus Rapid Transit (BRT) is een bussysteem waarbij met hoge frequentie en snelheid gereden wordt, dat betrouwbare reistijden combineert met hoge vervoerscapaciteit, dat comfort biedt, en goed herkenbaar is als hoogwaardig vervoerproduct. (Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM),  studie 'Kansen voor Bus Rapid Transit in Nederland', juli 2020)

Deze vorm van busvervoer benadert railvervoer door het gebruik van zoveel mogelijk vrije busbanen, herkenbare haltes en een gelijkvloerse in-en uitstap.