Lijn Leiden- Dordrecht

Project

Rijk, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag en Rotterdam sloten in november 2022 een akkoord gesloten over een gezamenlijke investering van € 4,8 miljard in de bereikbaarheid in Zuid-Holland. Deze mega-investering - in onder meer de spoorlijn Leiden-Dordrecht als ruggengraat van het openbaar vervoer in Zuid-Holland - maakt de bouw van zo’n 170.000 woningen tot 2040 in de omgeving van de spoorlijn mogelijk. De investering zorgt daarnaast voor betere verbindingen in Zuid-Holland en met de andere regio’s in Nederland. Dat is van groot belang voor de economische kracht van de regio én de samenhang met de belangrijke economische locaties in de regio’s Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

Langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht worden tot 2030 circa 54.000  woningen ontwikkeld en 80.000 extra werkplekken gerealiseerd. Om extra drukte op de wegen te voorkomen en een milieuvriendelijk alternatief te bieden voor de auto is beter openbaar vervoer noodzakelijk.

De MRDH onderzoek samen met partijen van de Verstedelijkingsalliantie in een MIRT-verkenning hoe over het spoortracé Leiden-Dordrecht per uur meer intercity’s en meer sprinters kunnen rijden. Tussen Delft en Schiedam komen daarvoor vier sporen. Vier bestaande stationsgebieden langs deze lijn worden verbeterd (Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centrum en Dordrecht). In de buurt van nieuwbouwlocaties komen vier nieuwe stations (Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle en Dordrecht Leerpark). Het evenementenstation bij de Kuip wordt verbouwd tot station Stadionpark voor dagelijks gebruik.

Inwoners, reizigers en andere belanghebbenden kunnen online hun mening geven over de toekomst van de lijn Leiden Dordrecht. Kijk op www.raadplegingoudelijn.nl