Maatwerkvervoer

Project

Meer Maatwerk in Mobiliteit en Openbaar Vervoer

De beleidslijn - Meer Maatwerk in Mobiliteit en Openbaar Vervoer, afgekort Mmmove! - koppelt de vervoersvraag aan het mobiliteitsaanbod. Het is een aanpak waarmee de 21 gemeenten binnen de metropoolregio passende (lokale) mobiliteitsvoorzieningen kunnen creëren. En dat uiteraard samen met de vervoerders. Bijvoorbeeld door (nieuwe) locaties aan te sluiten op het bestaande OV-netwerk. Of door te kiezen voor maatwerk.

Wat doe je met een bus die meer lege stoelen dan reizigers vervoert? Niet meer stoppen bij bepaalde haltes of zelfs de hele OV-lijn opheffen? Kennelijk is de vraag naar het vervoer dan te weinig en is de betreffende OV-lijn niet meer rendabel. En wat te doen bij nieuwbouwwijken of nieuwe bedrijventerreinen waar (nog) geen regulier OV-aanbod is? In beide gevallen kan maatwerkvervoer een oplossing zijn.

Vraag aan aanbod koppelen

De beleidslijn - Meer Maatwerk in Mobiliteit en Openbaar Vervoer, afgekort Mmmove! - koppelt de vervoersvraag aan het mobiliteitsaanbod. Het is een aanpak waarmee de 21 gemeenten binnen de metropoolregio passende (lokale) mobiliteitsvoorzieningen kunnen creëren. En dat uiteraard samen met de vervoerders. Bijvoorbeeld door (nieuwe) locaties aan te sluiten op het bestaande OV-netwerk. Of door te kiezen voor maatwerk. 

Buurtbus biedt uitkomst

Een mooi voorbeeld van maatwerkvervoer is de buurtbus 601 in Ridderkerk. Omdat er geen ander OV beschikbaar is, verbindt deze bus de wijk Rijsoord met het Maasstad Ziekenhuis. Ook bewoners in andere wijken kunnen op deze buurtbus instappen. De RET ondersteunt in de vorm van bushaltes, betaling met OV-chipkaart, een vaste dienstregeling, aansluiting op andere vormen van OV en vermelding in OV9292. En dit dankzij een investering van de gemeente Ridderkerk en de MRDH.

Juiste vervoersoplossingen vinden

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners om andere, beter passende vervoersoplossingen te vinden. De gemeenten kunnen lokaal het beste bekijken of en wat daarvoor nodig is. De MRDH ondersteunt hen in die zoektocht en biedt, zonodig, een Mmmove-makelaar en een financiële bijdrage. Op die manier moet een integraal OV-systeem ontstaan dat gericht is op een inclusieve samenleving voor iedereen in de regio