Plan Toekomstvast Tramnet Rotterdam

De MRDH, de RET en de gemeente Rotterdam hebben een ambitieus ov-programma vastgesteld om het metro- en tramnet in de regio Rotterdam te versterken. Doel daarvan is de bereikbaarheid te verbeteren voor de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Het toekomstplan voor een sterk tramnet voor Rotterdam en de regio is daarvan onderdeel. 

Het tramnetwerk is meer dan 100 jaar oud. De stad is veranderd: er zijn meer inwoners, de verkeersdrukte is daardoor toegenomen (meer auto’s, fietsers, voetgangers), de metro is een vaste waarde gebleken en er zijn nieuwe ontwikkelingen zoals zero emissie bussen. Dat vraagt om een heroverweging van onder meer de rol van de tram: waar kan deze verbeterd worden en waar zijn alternatieven passend? Ook de toenemende verstedelijking, de bouw van 50.000 nieuwe woningen in Rotterdam, goed bereikbare werklocaties, de ambities met duurzaamheid en leefbaarheid vragen steeds om aanpassingen van het openbaar vervoer en dus ook van het tramnetwerk.

MRDH heeft samen met de RET en de gemeente Rotterdam de afgelopen jaren gewerkt aan een toekomstplan voor de tram voor 2030.  In mei 2022 werd een contourenplan voor de tram in de Rotterdamse regio gepubliceerd dat is gebaseerd op acht uitgangspunten.

Het concept toekomstplan voor de tram is door de MRDH op 7 februari 2023 bekend gemaakt. De gemeenten in de Rotterdamse regio waar de tram doorheen gaat en de reizigersorganisatie Metrocov konden reageren op het voorstel.

Op 5 juli 2023 stelde de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH het plan Toekomstvast Tramnet Rotterdam vast, waarin ook wijzigingsvoorstellen van de gemeenten Rotterdam en Schiedam zijn opgenomen. Dat betekent dat vanaf 2024 stap voor stap, het tramnetwerk wordt versterkt en de buitenruimte wordt verbeterd. In 2030 moet het vernieuwde tramnetwerk klaar zijn.