Regionaal Fietsnetwerk

Project

Meer mensen op de fiets

Meer mensen op de fiets naar het werk, naar school en voor ontspanning, dat is de ambitie van de 21 gemeenten in de metropoolregio. Hiervoor is een verbetering van de bestaande fietspaden tussen woongebieden en werklocaties nodig. Zo zetten we fiets in als oplossing voor nationale opgaven op het gebied van woningbouw en verstedelijking, bereikbaarheid, gezondheid, veiligheid, klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid. 

Binnenstedelijke fietspaden in 2040

Naast Metropolitane Fietsroutes, die lopen door meerdere gemeenten, willen de gemeenten en de MRDH samen de komende jaren ook de veelgebruikte routes tussen en in steden en dorpen verbeteren. Dit heet het ‘regionaal basisnetwerk fiets’. Op initiatief van Tour de Force, de landelijke samenwerking voor de fiets, hebben alle provincies en vervoerregio’s in Nederland in kaart gebracht wat er nodig is om voor 2040 al deze fietspaden uit het basisnet te verbeteren. Daarnaast is er speciale aandacht voor fietsstimulering, want naast goede fietspaden is het belangrijk dat er promotie voor fietsen is. Bijvoorbeeld via werkgevers. 

Basisnetwerk fiets

De MRDH kent een regionaal basisnetwerk fiets (RBF). Het regionaal basisnetwerk fiets vormt de basis waarop de MRDH subsidie voor fietsinfrastructuur verstrekt. Gemeenten kunnen op grond van de subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2023 tot 50% subsidie aanvragen en verstrekt krijgen voor fietsprojecten die binnen het regionaal basisnet fiets vallen. In maart 2023 is het basisnetwerk fiets geactualiseerd. Het basisnetwerk is nu ook online te bekijken: applicatie basisnetwerk fiets online

Opgave in metropoolregio

De gemeenten hebben samen een regionale fietsagenda 2040 opgesteld. Als alle fietspaden op het basisnetwerk voor 2040 een verbetering krijgen, is er 1,5 miljard euro nodig voor 800 km fietspad . Veilig je fiets kunnen stallen is ook belangrijk. Om dit in 2040 op orde te hebben zijn 90.000 extra stallingsplekken nodig. Goed voor een investering van 300 miljoen euro.