Regionaal Fietsnetwerk

Project

Meer mensen op de fiets

Meer mensen op de fiets naar het werk, naar school en voor ontspanning, dat is de ambitie van de 21 gemeenten in de metropoolregio. Hiervoor is een verbetering van de bestaande fietspaden tussen woongebieden en werklocaties nodig. Zo zetten we fiets in als oplossing voor nationale opgaven op het gebied van woningbouw en verstedelijking, bereikbaarheid, gezondheid, veiligheid, klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid. Door de hoge brandstofprijzen overwegen meer mensen vaker de fiets te pakken. 

Binnenstedelijke fietspaden in 2040

Naast Metropolitane Fietsroutes, die lopen door meerdere gemeenten, willen de gemeenten en de MRDH samen de komende jaren ook de veelgebruikte routes tussen en in steden en dorpen verbeteren. Dit heet het ‘regionaal basisnetwerk fiets’. Op initiatief van Tour de Force, de landelijke samenwerking voor de fiets, hebben alle provincies en vervoerregio’s in Nederland in kaart gebracht wat er nodig is om voor 2040 al deze fietspaden uit het basisnet te verbeteren. Daarnaast is er speciale aandacht voor fietsstimulering, want naast goede fietspaden is het belangrijk dat er promotie voor fietsen is. Bijvoorbeeld via werkgevers. 

Opgave in metropoolregio Rotterdam Den Haag

In maart 2022 is een regionale fietsagenda opgesteld. Voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag betekent dit dat als alle fietspaden op het basisnetwerk een verbetering krijgen, er 1,5 miljard euro nodig is voor 800 km fietspad. Veilig je fiets kunnen stallen is ook belangrijk. Om dit in 2040 op orde te hebben zijn 90.000 extra stallingsplekken nodig. Goed voor een investering van 300 miljoen euro.

Samen met gemeenten

Het verbeteren van het fietsnetwerk doen we samen. Met geld van het Rijk, de Metropoolregio én de gemeenten. Want ook de gemeenten zelf zullen een investering moeten doen. Om hiervoor te zorgen is in maart 2022 een oproep door de zittende wethouders Verkeer en vervoer gedaan aan de nieuwe colleges en raden. Hierin roepen zij op om in het nieuwe collegeprogramma geld te reserveren voor het verbeteren van fietspaden en fietsenstallingen.