Strategie Werklocaties 2019-2030

Project

Strategie op werklocaties

Tot 2040 groeit het inwoneraantal van de metropoolregio Rotterdam Den Haag met 400.000 mensen. Mensen, die op zoek zijn naar een woning, een baan en een prettige leefomgeving. Woonruimte en werk zijn daarmee grote uitdagingen in een gebied met beperkte vrije ruimte. De bouw van woningen kan niet ten koste gaan van bedrijfsruimte en daarom zijn er lokale en regionale afspraken nodig om voldoende bedrijfsruimte te realiseren. Daarnaast is de ambitie om de juiste bedrijven op de juiste plek te krijgen. De 21 gemeenten van de Metropoolregio hebben een regionale strategie voor bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel ontwikkeld en stellen een gemeenschappelijke aanpak op, zodat de economie en werkgelegenheid een impuls krijgen.

De Strategie Werklocaties 2019-2030 draagt bij aan een gezond vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Gezien de huidige ruimtevraag naar bedrijventerreinen is de Strategie Bedrijventerreinen in 2022 geactualiseerd. Het is ook een antwoord op de vraag van de provincie Zuid-Holland om een nieuwe visie bedrijventerreinen op te stellen.

Voorheen waren de strategische agenda’s voor bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel meer cijfermatig opgesteld. De nadruk lag op het monitoren van de stand van zaken. Nu geven de gemeenten veel meer aan wat er moet gebeuren om een aantrekkelijke omgeving te kunnen bieden voor de vestiging van bedrijven uit binnen- en buitenland.

De strategie op bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel stuurt op kwaliteit van de werklocaties, marktevenwicht in vraag en aanbod van werklocaties en verduurzaming. Daarnaast staan in de agenda ook een aantal concrete acties waar de gemeenten de huidige bestuursperiode mee aan de slag gaan. Eind 2023 vindt tevens de actualisatie van de strategie kantoren plaats.

TransformatieWijzer Werklocaties

De TransformatieWijzer Werklocaties is een samenvatting van de regionale afspraken die gemeenten hebben gemaakt over transformatie van kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen naar woningen.