Tramlijn 19

Project

Tramlijn 19: verbinding Leidschenveen - TU Delft Campus

Het traject van tramlijn 19 loopt van Leidschendam naar Delft. Het eerste deel van tramlijn 19 (tussen Leidschendam-Voorburg en Delft station CS) is in juli 2010 in gebruik genomen. Hiermee zorgt tramlijn 19 nu voor een snelle verbinding van Leidschendam via de Haagse wijken Leidschenveen en Ypenburg naar station Delft. De lijn sluit goed aan op het openbaar vervoer in de regio. Reizigers kunnen vanaf tramlijn 19 overstappen op zo'n 20 stad- en streekbussen, drie Randstadrail-lijnen, 4 tramlijnen,  op treinen richting Gouda en Utrecht  (station Ypenburg) en op treinen richting Den Haag en Rotterdam  (station Delft).

Tramlijn 19 gaat na de halte station Delft doorrijden naar de TU Delft Campus. Door de komst van nieuwe tramvoertuigen was het nodig om een oplossing te vinden die borgt dat de TU Delft haar onderzoeksactiviteiten met zo min mogelijk verstoring van de tram kan uitvoeren. Daarom is een nieuw Elektromagnetisch Reductie Systeem (EMrs) ontwikkeld en komt er een nieuwe eindhalte.

EMrs

De MRDH en de TU Delft hebben gewerkt aan een oplossing die borgt dat de TU Delft haar onderzoeksactiviteiten, met name nanotechnologie, met zo min mogelijk verstoring van de tram kan uitvoeren. Voor het traject over het Mekelpark (vanaf halte TU Aula tot halte Berlageweg) is een EMrs ontwikkeld. Daarbij worden onder andere de bovenleiding masten dichter op elkaar geplaatst en de spoorstaven in de baan sterker geïsoleerd. Op deze manier hebben onderzoeksfaciliteiten langs dit tramtracé zo min mogelijk verstoring van de tram.  Kijk hier naar een animatie van de TU Delft waarin de werking van het EMrs wordt uitgelegd.

Nieuwe eindhalte

Om te borgen dat de TU Delft aan toekomstige, steeds toenemende kwaliteitseisen voor onderzoek kan voldoen, is besloten dat tramlijn 19 gaat rijden tot een nieuw eindpunt. Het nieuwe eindpunt van tramlijn 19 komt op de Van den Broekweg, nabij X, het sport- & cultuurcentrum van de TU Delft. Hiermee blijven op Campus-Zuid voldoende vestigingsmogelijkheden voor  hoogwaardige onderzoeksvoorzieningen.

Campus blijft bereikbaar

TU Delft Campus-Zuid blijft met openbaar vervoer bereikbaar met de bestaande bussen van RET en EBS. Ook als tramlijn 19 gaat rijden blijft Campus-Zuid met busverbindingen bereikbaar. Voor de toekomstige bereikbaarheid van Campus-Zuid gaan gemeente Delft en TU Delft op zoek naar innovatieve mogelijkheden van openbaar vervoer in het licht van de rol van TU Delft Campus als living lab voor mobiliteit.

Meer informatie vindt u op de website van project tramlijn 19