Werkgebonden mobiliteit

Werkgebonden mobiliteit

Wonen en werken gaan hand in hand met mobiliteit.  Met de verwachte groei in onze regio (specifiek een toename van 240.000 woningen), stijgt ook de vervoersbeweging. De keuze van vervoer, elektrificatie en thuiswerken hebben impact op deze vervoersbeweging. Bewust reizen door te kiezen voor OV, fietsen, lopen en deelvervoer dragen hieraan bij. Door vervoersbewegingen gelijkmatiger over de dag te verspreiden voorkomen we file en overbezetting en kunnen we het OV optimaal benutten.   

 

Bewust reizen

In deze regionale kans wordt vanuit het Programma duurzame mobiliteit specifiek gericht op bewust reizen (woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer van zowel bedrijven als van de gemeenten zelf). Hiervoor worden verschillende maatregelen aangewend. De MRDH is een van de initiatiefnemers van Zuid-Holland Bereikbaar dat onder andere tot doel heeft om duurzaam mobiliteitsgedrag te stimuleren. Duurzaam is hierbij tweeledig: het gaat om structurele oplossingen op de lange termijn en om reizen waarbij zo min mogelijk CO2 wordt verbruikt.

In de regio Rotterdam en de BAR-gemeenten is de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit actief. Een community van werkgevers die proactief aan de slag gaan met schone mobiliteitsconcepten voor hun werknemers. Zij ondertekenen een intentieverklaring waarin zij zich in te zetten voor een reductie van minimaal 50% CO₂-uitstoot van het werkgerelateerde personenverkeer door hun werknemers in 2030 ten opzichte van 2016.

 

Reductiepotentieel werkgebonden mobiliteit

GoudappelCoffeng en CE Delft hebben naar drie onderdelen gekeken om de potentie voor CO₂-reductie te berekenen: thuiswerken, vervoerswijze keuze en elektrificatie (met landelijke normering van de CO₂-uitstoot in werkgebonden mobiliteit). De potentie van deze kans is afhankelijk van een aantal aannames en heeft een bandbreedte van 180 – 780 besparing kton CO₂ tot en met 2025. Dat staat gelijk aan 4-18% CO₂-reductie. Ook de coronacrisis speelt een rol. In de scenario’s waarmee gerekend is, wordt uitgegaan van een blijvende verandering waarin veel mensen ook na de pandemie af en toe zullen thuiswerken. In de berekening zijn ze uitgegaan van een thuiswerkaandeel van 7,5%. 

Kijk voor meer informatie over de maatregelen op de pagina regionaal maatregelenpakket.

 

Gemeente Rotterdam is de Spitsbreker van het jaar 2023

Rotterdam is één van de 21 gemeenten die hun medewerkers stimuleren om op een duurzame manier naar en van het werk te reizen, maar ook buiten de spits of bijvoorbeeld thuis. Dit draagt bij aan minder CO2-uitstoot in het verkeer en verlaagt de drukte in het openbaar vervoer. De gemeente Rotterdam doet dit heel goed. Zij hebben hiervoor namelijk de Spitsbreker van het jaar-award ontvangen. 🏆Zo krijgen medewerkers geld om een fiets 🚴‍♂️ te kopen voor woon-werkverkeer, krijgen ze parkeerkosten niet vergoed, dus denk je wel even twee keer na voor je de auto pakt, want thuiswerken 🏠 kan namelijk ook! Net als 80 procent van je collega's.

Voor meer informatie, beluister de BNR-uitzending hier.