Aan het woord

Vanuit de regio wordt het Programma duurzame mobiliteit vertegenwoordigd door vier wethouders. Samen vormen zij het bestuurlijk kernteam. De wethouders zijn als bestuurder en ambassadeur nauw betrokken bij het programma en vervullen onder andere een aanjaagfunctie binnen de regio en hun eigen gemeente. Het uitwisselen van kennis, informatie en samenwerken op thema’s is cruciaal om versnelling te geven aan de ambitie van de regio, want we zijn samen op weg naar een duurzame regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer. Verder krijgt het Programma duurzame mobiliteit ondersteuning van een denktank, bestaande uit drie specialisten uit het vakgebied. De denktank helpt richting te geven aan de transitie richting een duurzaam mobiliteitssysteem.